Premies verfraaiing en verduurzaming handelspanden

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Ontdek de goedgekeurde projecten in de oproep ‘Premies verfraaiing en verduurzaming handelspanden’

Aarschot

In het kernwinkelgebied en de winkelkern Rilaar is voortaan steun beschikbaar voor gevelrenovaties van handelspanden of om wonen en werken op de bovenste verdiepingen mogelijk te maken. Handelszaken die verhuizen naar het kernwinkelgebied of in dat gebied meerder panden tot één maken, ontvangen een lokale premie.

Avelgem

In Avelgem voorziet de gemeente een premie voor gevelrenovatie en een premie voor het wonen boven handelspanden.

Beringen

De stad Beringen zal steun verlenen voor de verfraaiing van de gevel, het vergroenen van of het verbeteren van de indeling van een pand. Ook verbouwingen om de verdiepingen boven een zaak toegankelijker te maken voor wonen of werken kunnen in aanmerking komen.

Brugge

Een toelagereglement werd door de stad Brugge opgemaakt voor handelspanden die door ingrepen een fraaiere gevel krijgen of minder energie zullen verbruiken.

Dendermonde

Dendermonde werkte een ruim aanbod aan premies uit: gevelverfraaiing, vergroening, zuinig energieverbruik, optimaliseren van de indeling van een pand en verweven met andere functies.

Eeklo

De subsidies van de stad Eeklo ondersteunen aanpassingswerken aan handelspanden als die de duurzaamheid bevorderen of van één of meer panden een geschikte handelszaak maken. Het renoveren van de gevel van een handelspand is eveneens subsidiabel.

Genk

Gevels die verfraait worden, handelspanden die vergroend worden of indelingen van panden die geoptimaliseerd worden. Het subsidiereglement van Genk heeft er aandacht voor.

Gent

Maak- of atelierruimtes worden door structurele werken en met stedelijke steun beter opgedeeld en verbonden aan de commerciële ruimte. Maar ook gevelverfraaiing van, een vlottere toegankelijkheid tot of een betere indeling van de commerciële ruimte heeft de stad met haar steun op het oog.

Geraardsbergen

De stad zet met haar uitgebreid steunreglement in op gevelverfraaiing, vergroening van het handelspand, zuinig energieverbruik, optimaliseren van de indeling of verweving met andere functies.

Halle

Panden die naast elkaar liggen samenvoegen om een grotere commerciële ruimte te voorzien. Een aparte ingang creëren om de bovenliggende verdiepingen te ontsluiten. Of de gevel van het pand renoveren of verfraaien. De subsidies van de stad doen een bijdrage in de bijhorende kosten.

Izegem

Twee premies van de stad moeten de gevelrenovatie of een zuiniger energieverbruik van panden stimuleren.

Laakdal

De gemeente biedt een breed pakket van premies aan om panden te verbouwen. Van gevelverfraaiing, vergroening en zuinig energieverbruik over optimaliseren van de indeling tot de verweving met andere functies.

Lier

Minstens tot en met 2026 voorziet de stad premies via haar reglement ‘Wonen en werken boven handelspanden’

Lokeren

Voor werken aan de handelspanden in de kern van Lokeren voert de stad meerdere premies in. Die werken kunnen zich richten op een totaalrenovatie van de voorgevel, aanpassingen om van één of meerdere panden een geschikte handelszaak te maken of wijzigingen om werken of wonen boven of achter winkels toe te laten.

Lommel

De stad zal premies toekennen aan eigenaars en gebruikers van handelspanden voor werken die de gevel verfraaien of het energieverbruik zuiniger maken.  

Maaseik

Een brede waaier aan gemeentelijke premies zal eigenaars en handelaars de mogelijkheid bieden om de gevel van het pand te vernieuwen of het pand te vergroenen, te verduurzamen, beter in te delen of te verweven met andere functies.

Maasmechelen

Beter verweven en vergroenen van het pand, efficiënter omgaan met energie, een mooiere gevel of een geoptimaliseerde indeling van een pand. Het gemeentelijk reglement voorziet steun voor werken die hierop inzetten.

Nieuwpoort

De voorgevel van een pand een mooier uitzicht geven. Het kan in Nieuwpoort met steun van de stad. Structurele renovatiewerken binnenin de commerciële ruimte of om de toegankelijkheid tot die ruimte te versterken. Ook dat kan met stedelijke subsidies.

Ninove

Het reglement van de stad Ninove legt voorwaarden op aan werken die steun willen krijgen om de gevel van het pand te verfraaien, het pand zuiniger te laten omgaan met energie of de opdeling van het pand te optimaliseren.

Peer

In Peer geeft de gemeente en premie om wonen of werken boven commerciële of dienstverlenende ruimtes te faciliteren.

Ronse

Panden in Ronse kunnen met steun van de stad een verfraaide gevel krijgen. Daarnaast heeft de stad ook subsidies veil voor het beter verweven van de economische functie van een pand met andere functies.

Sint-Niklaas

De stad concentreert haar premies op het focusgebied in de stadskern én op de kernen in de deelgemeenten. Panden op die plaatsen komen in aanmerking voor een premie voor gevelrenovatie, vergroenen, zuiniger energieverbruik, een optimalere opdeling of een sterkere verweefbaarheid met andere functies.

Tongeren

Een gevel van een pand die verfraait moet worden? De indeling van een pand die dringend een andere indeling moet krijgen? In Tongeren doet de stad een steunbijdrage in de kosten van de werken.

Turnhout

Het bestuur van Turnhout wil de handelspanden in haar stad vergroenen en energiezuiniger maken. Met subsidies wil ze dan ook opdrachtgevers voor dergelijke werken ondersteunen.

Waregem

In Waregem richten ze de stedelijke steun op werken aan handelspanden die de gevel verfraaien, het pand vergroenen of het sterker verweven met andere functies.

Wetteren

Rennovaties aan de gevel of de functionele inrichting van een pand, een structurele vergroening van het pand of de toegankelijkheid tot de commerciële ruimte verhogen. In Wetteren is er onder voorwaarden steun voor voorzien.

Wevelgem

Structurele ingrepen krijgen in Wevelgem subsidies om de gevel van een pand te verfraaien, de indeling van een pand te optimaliseren of de verweefbaarheid tussen economische en andere functies te versterken.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.