mensen aan computer

Oproep verweefcoaching

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Aanvraagprocedure subsidie verweefcoach

Een aanvraag indien kan door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen, en dit formulier samen met de verplichte bijlagen te sturen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be.

Een selectiecomité beoordeelt de ingediende subsidievoorstellen en stelt de projectpromotoren per brief op de hoogte van de beslissing over het door hen ingediende subsidievoorstel.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail