mensen aan computer

Oproep verweefcoaching

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Voor de oproep is een totaal bedrag van 1.080.000 euro beschikbaar. Via de subsidie wordt een  cofinanciering voorzien van maximum 180.000 euro voor een voltijdse inzet van een verweefcoach gedurende drie werkingsjaren. Van deze subsidie kunnen dus minimaal 6 (voltijdse coach) en maximaal 12 (halftijdse coach) aanvragende gemeenten gebruik maken.

Elke gemeente bepaalt zelf het bedrag dat zij wenst uit te betalen aan de verweefcoach. Vlaanderen cofinanciert met eenzelfde bedrag als het lokaal bestuur, met een maximum van 180.000 euro voor een maximum percentage van 50%, verspreid over drie werkingsjaren.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail