mensen aan computer

Oproep verweefcoaching

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Voorwaarden subsidie verweefcoach

De subsidie is specifiek gericht naar steden en gemeenten. Om ontvankelijk te zijn moet een aanvraag tot subsidie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het voorstel wordt per e-mail ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor 16/09/2019 op het emailadres ruimtelijke.economie@vlaanderen.be
  2. Het voorstel wordt ingediend via het voorgeschreven aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend door de burgemeester of de bevoegde schepen en de algemeen directeur. Het aanvraagformulier onder "Aanvraagprocedure".
  3. De volgende verplichte bijlagen zijn toegevoegd:
    • indien samenwerking tussen meerdere gemeenten: ondertekend samenwerkingsakkoord;
    • beknopte verklaring rond het beoogde verwevingsbeleid in de gemeente(n);
    • beschrijving van de ervaring van de aan te stellen verweefcoach of een functieomschrijving van de gezochte verweefcoach.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail