mensen aan computer

Oproep verweefcoaching

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

De oproep ‘Verweefcoaching’ heeft als doel het verweven van wonen en werken stimuleren. Aan een evenwichtige verweving van wonen en werken zijn tal van voordelen verbonden: kernen blijven levendig, er is lokale tewerkstelling, wonen nabij het werk is duurzamer en inclusiever... Omdat botsende logica’s en ruimtelijke uitdagingen ervoor zorgen dat het verweven van de woonfunctie en economische activiteiten niet altijd vanzelf gaat, wil de Vlaamse overheid ‘verweefcoaches’ subsidiëren. Deze verweefcoaches kunnen preventief –  maar indien nodig ook remediërend – zoeken naar vormen van goed nabuurschap voor al gevestigde bedrijven of naar aanleiding van de heringebruikname van een site als werklocatie.

Steden en gemeenten die zich actief willen inzetten voor verweving kunnen gebruik maken van deze oproep om een verweefcoach aan te stellen voor drie werkingsjaren. Het budget voor de oproep bedraagt 1.080.000 euro, met een cofinancieringsmaximum van 180.000 euro voor een voltijdse coach.

Samengevat

Voor wie?
Steden en gemeente
Voor wat?
Aanstellen verweefcoach gedurende 3 jaar
Bedrag
Cofinanciering aan max 50% van max 180.000 euro voor een voltijdse aanstelling

Delen:

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail