mensen aan computer

Oproep verweefcoaching

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het doel van verweefcoaching?

Met deze oproep wil de Vlaamse regering steden en gemeenten ondersteunen bij het voeren van een actief verwevingsbeleid. Het doel van verweefcoaching is het uitdragen van de meerwaarde van economische verweving. Een verweefcoach bouwt een netwerk van contacten met verschillende actoren (overheid, bedrijven, buurtbewoners) op en neemt een bemiddelende of remediërende positie in tussen verschillende partijen. Vaak komt het er op aan om veranderingen die op til zijn op verschillende niveaus (in de omgeving, in de buurt, juridisch, socio-economisch...) aan te voelen en erop te anticiperen en in te spelen waar mogelijk. Zo kan de verwevenheid van economische activiteiten in stand gehouden en robuuster gemaakt worden. De verschillende actoren hebben daarin hun eigen rol te spelen; de verweefcoach kan helpen de verschillende perspectieven te verenigen.

Verschillende taken van een verweefcoach kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • de economische activiteiten van een buurt in kaart brengen en op basis hiervan bedrijven en buurtbewoners ervan bewust maken dat ze nu al wederzijdse inspanningen leveren en invloed ondervinden van elkaars aanwezigheid in het bebouwde weefsel;
  • kantelmomenten en uitdagingen voor de bedrijven proactief identificeren: deze kantelmomenten en uitdagingen geven aan dat er actie ondernomen moet worden. Kantelmomenten kunnen zich voordoen op vlak van mobiliteit (bv. parkeeruitdaging), ruimte (bv. verandering in de vastgoedsector of regelgeving), milieu en omgeving (bv. technologische ontwikkelingen), economie (bv. groei, verandering in organisatie) of op sociaal vlak (bv. familiale veranderingen, netwerkvorming lokaal ondernermerschap);
  • kantelmomenten aangrijpen om bewust bestaande verweving te behouden door de nodige acties te ondernemen;
  • nieuwe verweving genereren door actief op zoek te gaan naar nieuwe opportuniteiten waarbij wonen en werken naast en door elkaar kunnen bestaan.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail