mensen aan computer

Oproep verweefcoaching

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Vervolgstappen

De beheerder van het subsidieproject moet in een apart projectbeheersysteem voorzien. 

De projectpromotoren stellen het Agentschap Innoveren en Ondernemen op de hoogte van de start van hun project, en dienen een inhoudelijke rapportering over het eerste werkingsjaar en een financieel en inhoudelijk eindverslag bij de afloop van het project in op ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail