Oproep verlengd: van vervallen fabriek of lege loods naar bruisende werkplek

Publicatiedatum
Heeft ook jouw stad of gemeente een verwaarloosde locatie waar een nieuwe, verweven invulling met economische activiteiten niet zo vanzelfsprekend is?

Agentschap Innoveren & Ondernemen, VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden bieden met de oproep ‘van leegstand naar verweven locaties II’ gratis externe expertise. Onder deze begeleiding transformeren de deelnemende gemeenten een (oude) bedrijfssite tot een verweven werklocatie. Het gezamenlijke leertraject levert instrumenten en inzichten op die nadien ook voor andere sites inzetbaar zijn. De begeleiding start in maart 2020 voor drie jaar.

Verlenging tot 14 november

De indienperiode voor deze oproep verlengen we nu. Voorstellen verwachten we ten laatste op 14 november 2019. Een beknopt aanvraagsjabloon helpt je jouw dossier opbouwen. We raden aan om vooraf ideeën bij ons af te toetsen. Zo bepalen we samen de haalbaarheid van je project. En sluiten we het goed aan op de doelstellingen van de oproep.

Meer info

In dit document vinden geïnteresseerde steden en gemeenten alle details over de verlengde projectoproep. Op 15 mei 2019 gaven de partners ook een infosessie. De presentatie van die sessie gaat in op de verschillende aspecten van de oproep.

Bronnen

Delen: