Oproep voor verweefcoaches en verweven locaties voor meer bedrijvigheid

Publicatiedatum
Economische activiteiten verweven biedt meerdere voordelen: levendige kernen, lokale tewerkstelling, duurzaamheid … Ruimtelijke uitdagingen en botsende logica’s maken dit echter niet evident. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen wil geëngageerde gemeenten hierin ondersteunen. In samenwerking met de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden lanceren we daarom 2 oproepen:
infographic over verweefcoach

Oproep: Verweefcoaching

De verweefcoach neemt een bemiddelende positie in tussen verschillende partijen. Zo kan hij de verwevenheid van economische activiteiten in stand houden en robuuster maken. Hij heeft kennis van de buurt, haar burgers en bedrijven. En kan kantelmomenten en uitdagingen van bedrijven of andere opportuniteiten aangrijpen om dit doel te bereiken.

Gemeenten, die een verweefcoach willen aanstellen, dienen voor 16 september 2019 hun voorstel in bij VLAIO. We stellen iets meer dan € 1 miljoen beschikbaar, goed voor 6 voltijdse of 12 halftijdse coaches gedurende 3 jaar.

Alle info over deze oproep vind je op deze webpagina’s.

Oproep: Van leegstand naar verweven locaties

VLAIO, VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden gaan op zoek naar 15 leegstaande sites waar een nieuwe invulling met economische activiteiten niet zo vanzelfsprekend is.

Heb je een dergelijke site in jouw gemeente? En wil je daar tussen 2020 en 2023 bijkomende verweven werklocaties realiseren? Stel deze dan kandidaat voor 14 november 2019. De geselecteerde sites krijgen tijdens hun transformatieproces begeleiding door externe adviseurs.

Meer informatie in deze projectoproep en het aanvraagsjabloon.

Infosessie op 15 mei

Op woensdagvoormiddag 15 mei organiseren VLAIO, VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden een infosessie over beide oproepen. In het Huis Madou te Brussel lichten we graag alle details aan je toe. Inschrijven voor deze sessie is tot 10 mei mogelijk via economie@vvsg.be.

Delen: