Wijzigingen aan Startlening

Er is een nieuwe handleiding van de startlening beschikbaar op de website van PMV/z: www.pmvz.eu/startlening
Gewijzigd op
In het kader van de coronacrisis verleent PMV/z een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. Zie ook www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus. Dit betalingsuitstel werd ondertussen verlengd met 3 maanden.  
Gewijzigd op
In het kader van de coronacrisis verleent PMV/z een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. Zie ook www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd geactualiseerd en uitgebreid met een aantal nieuwe rubrieken (o.m. Definitie eigen inbreng, Evaluatieprocedure).
Gewijzigd op
De naam van dit product van PMV/z werd gewijzigd van Startlening+ naar Startlening. Ook de contactgegevens werden geactualiseerd en de link naar de handleiding.
Gewijzigd op