Voorschot voor de organisatie van evenementen

Laatst gewijzigd op 5 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
eenmanszaken, ondernemingen en vzw's
Voor wat
de organisatie van evenementen
Terugbetaalbaar voorschot ( via oproep)
van 60 % van de totale kost (min. € 25.000 euro en max. € 800.000)

Wat houdt de maatregel in

Organisatoren kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

De eerste oproep voor evenementen die starten in 2020 werd opengesteld van 7 september tot 2 oktober 2020. De tweede oproep voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 werd opengesteld op 5 oktober 2020 en loopt tot en met 9 november 2020.

Wie komt in aanmerking

Ondernemingen (zelfstandigen en vennootschappen) en vzw's die evenementen organiseren in het Vlaamse Gewest kunnen deze steun aanvragen.

De onderneming heeft bovendien een operationele exploitatiezetel in België indien het evenement plaats vindt in het Vlaams Gewest, of een operationele exploitatiezetel in Vlaanderen indien het evenement plaats vindt in het Brussels Gewest. 

De onderneming was geen onderneming in moeilijkheden op 31 december 2019. Zie Voorwaarden voor de steunaanvrager.

Wat komt in aanmerking

Een evenement is een bijeenkomst van mensen, met een tijdelijk karakter, in functie van amusement, beleving of professionele doeleinden, dat doorgaat op een bepaalde plaats binnen het Vlaamse Gewest en een op voorhand bepaald tijdstip. 

Als de steunaanvrager een operationele exploitatiezetel heeft binnen het Vlaamse Gewest mag het evenement ook doorgaan binnen het Brusselse Gewest.

Het evenement heeft een eigen management en een economische, reputationele of maatschappelijke waarde.

Het moet gaan om evenementen of een samenhangende reeks van evenementen die: 

 • plaats vinden in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest
  • bijdragen tot de heropstart van de volledige Vlaamse evenementensector via het actief creëren van omzet, toegevoegde waarde en directe en indirecte tewerkstelling 
  • bij de steunaanvrager zelf 
 • én bij onderaannemers die aan het evenement meewerken
 • een rendabel business plan kunnen voorleggen
 • rekening houdende met eventuele projectsubsidies voor de realisatie van het evenement
 • en rekening houdende met de op het ogenblik van de aanvraag gekende richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid voor de organisatie van evenementen
 • over voldoende financiering beschikken om georganiseerd te worden, inclusief de gevraagde steun
 • de richtlijnen kunnen naleven van de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid. De steunaanvrager voegt bij zijn aanvraag de groene score van de CERM-scan toe, en, afhankelijk van de aantallen, een uitzondering hierop op basis van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

De dag waarop het evenement doorgaat, of de eerste dag van een samenhangende reeks van evenementen, valt na de datum van de indiening van de steunaanvraag.

Omvang steun

Voorschot

Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 800.000.

Het Terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement, exclusief voeding en drank en is beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

De steun wordt in één schijf uitbetaald.

Verplichting tot terugbetaling vervalt

De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event niet mag doorgaan door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, of de Vlaamse overheid of een provinciale of regionale lockdown, die evenementen verbiedt in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19. Dan kan de steunaanvrager de steun definitief krijgen, beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. 

Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden.

Kost van 2%

In ruil voor de steun is de steunaanvrager een premie verschuldigd van 2%. VLAIO zal dus 2% van de toegekende steun niet uitbetalen. Deze premie moet wel door de steunaanvrager terugbetaald worden aan VLAIO als het evenement doorgaat.

Aanvraagprocedure

Aanvraag via oproep
 • De eerste oproep voor evenementen die starten in 2020 werd opengesteld op 7 september. De uiterste indieningsdatum van deze oproep is 2 oktober 2020.
 • De tweede oproep voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 zal opengesteld worden vanaf 5 oktober 2020 en loopt tot en met 9 november 2020.
Beoordeling

De ontvankelijke steunaanvragen worden door een jury beoordeeld en gerangschikt op basis van bepaalde beoordelingscriteria.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Toerisme Vlaanderen en Event Flanders, het departement Cultuur, Jeugd en Media en Sport Vlaanderen maken deel uit van de jury.

De jury kan de steunaanvraag aanpassen en bijkomende voorwaarden opleggen met het oog op de optimale benutting van de overheidsmiddelen en de optimale stimulering van de evenementensector.

Cumulering

Deze maatregel werd aangemeld bij Europa onder de Tijdelijke kaderegeling in het kader van de huidige COVID-19-uitbraak. Hierdoor dient in bepaalde gevallen rekening gehouden te worden met bepaalde drempels.

Zo kan deze steun én de steun in het kader van de coronalening (achtergestelde lening op 3 jaar) niet meer dan € 800.000 bedragen per onderneming.

 

Vrijgesteld van belasting

De steunmaatregelen die de gemeenschappen en gewesten nemen in het kader van de coronacrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting. Ook deze steunmaatregel valt hieronder. Meer informatie kan je terugvinden op de Vlaio website: Veelgestelde vragen: Welke subsidies worden vrijgesteld van belasting