Wijzigingen aan Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (coronavirus)

Bepaalde betalings- en vrijstellingsfaciliteiten werden verlengd voor het eerste kwartaal van 2022. 
Gewijzigd op
Door de overschrijding van de spilindex in augustus 2021 werd het bedrag van de uitkering in geval van ziekte- en arbeidsongeschiktheid verhoogd.
Gewijzigd op
Deze betalings- en vrijstellingsfaciliteiten worden verlengd tot eind 2021. Zelfstandigen zullen hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021 met één jaar kunnen uitstellen, zonder verhoging, met behoud van sociale rechten. Ze kunnen in 2021 ook een vrijstelling van deze bijdragen krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Ook zullen ze kunnen vragen om een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen voor het hele jaar 2021. Zie persbericht van 21 juni 2021 van de minister van zelfstandigen en kmo's.
Gewijzigd op
De niet-toepassing van sancties vanwege de RSZ bij het niet-betalen van voorschotten en de aanvullende crisisuitkering bij arbeidsongeschiktheid zal worden verlengd tot en met 30 september 2021. Dit werd aangekondigd in het persbericht Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021.
Gewijzigd op
De aanvullende crisisuitkering bij arbeidsongeschiktheid zal worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit werd aangekondigd in het persbericht Verlenging van de aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die arbeidsongeschikt zijn
Gewijzigd op