Verlaging sociale bijdragen voor primostarters (Starterskorting)

Laatst gewijzigd op 18 feb 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelstandige starters in hoofdberoep
Voor wat
lagere sociale lasten in eerste werkingsjaar
Sociale bijdragen
verlaging afhankelijk van geschatte inkomsten (2 drempels)

Wat houdt de maatregel in

Een zelfstandige betaalt elk kwartaal sociale bijdragen in ruil voor een reeks sociale rechten. Om deze financiële last voor startende zelfstandigen in hoofdberoep draaglijker te maken kunnen zij lagere sociale bijdragen betalen gedurende de eerste vier kwartalen.

Deze maatregel geldt enkel voor primostarters. Dit zijn startende zelfstandigen in hoofdberoep die op 1 april 2018 één tot maximaal vier kwartalen actief zijn. Ook bijberoepers die de sprong maken naar hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen genieten van deze verlaagde minimumbijdragen. 
Deze nieuwe maatregel geldt vanaf 1 april 2018. De lagere sociale bijdragen worden dus voor het eerst toegepast bij de berekening van de bijdragen van het tweede kwartaal van 2018 voor primostarters die ten vroegste op 1 juli 2017 gestart zijn.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot primostarters. Dit zijn:

  • zelfstandigen in hoofdberoep (met inbegrip van de meewerkende echtgenoten in maxistatuut);
  • die tijdens de twintig kwartalen voor aanvang of herneming van de zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik een zelfstandige in hoofdberoep was of een zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep (art. 37).

Het gaat dus om beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die voordien nooit een activiteit als zelfstandige hebben uitgeoefend of die meer dan twintig kwartalen geleden een zelfstandige activiteit hebben stopgezet.

Ook zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die de overstap maken naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking.

Een zelfstandige in bijberoep kan geen primostarter zijn.

Omvang steun

Voor een zelfstandige in hoofdberoep bedragen de voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van de activiteit tot het einde van het derde volledige kalenderjaar in 2021 € 719,68 (refertejaar 2018 berekend op een inkomen van € 14.042,57). De werkelijke bijdragen kan je sociaal verzekeringsfonds echter pas berekenen als de fiscus de inkomsten van het betrokken bijdragejaar heeft vastgesteld. Dit is meestal een of twee jaar later.

Door deze maatregel kunnen primostarters reeds voor de eerste vier kwartalen lagere sociale bijdragen betalen. Hierbij gelden volgende drempels: 

  • geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar overschrijden € 7.251,66 niet: € 371,65 per kwartaal; 
  • geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar hoger dan € 7.251,66 zonder € 9.329,19 te overschrijden: € 479,79 per kwartaal. 

Zie ook Bijdragen 2021 op de website van RSVZ.

Deze lagere sociale bijdragen worden voor het eerst toegepast bij de berekening van de bijdragen van het tweede kwartaal van 2018, voor primostarters die ten vroegste op 1 juli 2017 gestart zijn.

Aanvraagprocedure

Deze korting moet je aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Op basis van objectieve elementen moet je hierbij aantonen dat het geschatte inkomen lager zal zijn dan één van de gekozen drempels.

Wordt de korting niet aangevraagd en je inkomen ligt toch onder een van deze drempels? Op het moment dat de fiscus het definitief inkomen doorgeeft aan je sociale verzekeringsfonds, worden de te veel betaalde bijdragen geregulariseerd. Je geniet dus automatisch van deze korting als je inkomen laag genoeg is, maar dan wel een hele tijd later.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België

Telefoon