Verlaging sociale bijdragen voor primostarters (Starterskorting)

Laatst gewijzigd op 9 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelstandige starters in hoofdberoep
Voor wat
lagere sociale lasten in eerste werkingsjaar
Sociale bijdragen
verlaging afhankelijk van geschatte inkomsten (2 drempels)

Startersplannen? Start je route naar succes met de VLAIO startersgids.

Wat houdt de maatregel in

Een zelfstandige betaalt elk kwartaal sociale bijdragen in ruil voor een reeks sociale rechten. Om deze financiële last voor bepaalde startende zelfstandigen in hoofdberoep draaglijker te maken kunnen zij lagere sociale bijdragen betalen gedurende de eerste vier kwartalen.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het voordelige sociale bijdragenstelsel dat gedurende de eerste vier kwartalen van toepassing is voor 'primostarters', uitgebreid naar zelfstandigen die een zelfstandig hoofdberoep hernemen tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Dit is mogelijk nadat zij minstens twee kwartalen een gelijkstelling wegens ziekte hebben gehad (en dus geen sociale bijdragen moesten betalen).  

Wie komt in aanmerking

Je bent een primostarter in één van de volgende situaties:

  • Je bent beginnende zelfstandige in hoofdberoep en je was tijdens de twintig kwartalen daarvoor op geen enkel ogenblik een zelfstandige in hoofdberoep of een zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep (art. 37);
  • Je maakt de overstap van zelfstandige in bijberoep of student-zelfstandige naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep;
  • Je herneemt je zelfstandige activiteit in hoofdberoep na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Bijkomende voorwaarde is dat je minstens twee kwartalen een gelijkstelling wegens ziekte hebt genoten. Het kan daarbij zowel gaan om een werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid of invaliditeit in het kader van een toegelaten activiteit of terug-naar-werk traject als een volledige hervatting van de activiteit.

Een zelfstandige in bijberoep kan geen primostarter zijn.

Omvang steun

Voor een zelfstandige in hoofdberoep bedragen de voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van de activiteit tot het einde van het derde volledige kalenderjaar € 864,15 (refertejaar 2021 berekend op een inkomen van € 16.861,46). De werkelijke bijdragen kan je sociaal verzekeringsfonds echter pas berekenen als de fiscus de inkomsten van het betrokken bijdragejaar heeft vastgesteld. Dit is meestal een of twee jaar later.

Door deze maatregel kunnen primostarters reeds voor de eerste vier kwartalen lagere sociale bijdragen betalen. Hierbij gelden volgende drempels: 

  • indien de geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar € 8.707,35 niet overschrijden: € 446,25 in de eerste vier kwartalen; 
  • 20,5 % op het gedeelte van de geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar die hoger zijn dan € 8.707,35. 

Heb je een zelfstandige artistieke beroepsactiviteit, dan wordt de lagere minimumbijdrage vanaf 1 oktober 2022 toegepast voor de eerste acht kwartalen. Je moet dan in het bezit zijn van een zelfstandigheidsverklaring, afgeleverd door de Commissie Kunstenaars voor de betrokken kwartalen.

Zie ook Bijdragen 2024 op de website van RSVZ.

Aanvraagprocedure

Deze korting moet je aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Op basis van objectieve elementen moet je hierbij aantonen dat het geschatte inkomen lager zal zijn dan de gekozen drempels.

Wordt de korting niet aangevraagd en je inkomen ligt toch onder een van deze drempels? Op het moment dat de fiscus het definitief inkomen doorgeeft aan je sociale verzekeringsfonds, worden de te veel betaalde bijdragen geregulariseerd. Je geniet dus automatisch van deze korting als je inkomen laag genoeg is, maar dan wel een hele tijd later.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België

Telefoon