EU-innovatiefonds

Laatst gewijzigd op 22 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen, organisaties en instellingen
Voor wat
demonstratieprojecten gericht op industriële oplossingen om Europa koolstofneutraal te maken
Subsidie (via oproep)
max. 60% van de relevante kosten

Wat houdt de maatregel in

Het EU- Innovatiefonds (Innovation Fund of ETS-innovatiefonds) is een Europees financieringsfonds met als doel het subsidiëren van demonstratieprojecten die industriële oplossingen naar de markt brengen die Europa koolstofneutraal helpen maken. 

Zopas werd de 'Oproep 2023: Net Zero Technologies' gelanceerd met deadline 9 april 2024. De focus ligt op volgende thema's: Grootschalige decarbonisatie projecten met een CAPEX van meer dan € 100 miljoen; Middelgrote koolstofarme projecten met een CAPEX tussen € 20 miljoen en € 100 miljoen; Kleinschalige koolstofarme projecten met een CAPEX van minder dan € 20 miljoen; Innovatieve Cleantech-productie projecten; Pilootprojecten gericht op diepgaande ontkoling. Meer informatie en projectaanvragen worden ingediend via het EU Funding and Tenders portal. Voor meer informatie kan je terecht bij Simon De Wachter van VEKA, Alfons Vanbesien en Bart De Caesemaeker van VLAIO. Op 12 januari 2024 organiseren VEKA en VLAIO een infosessie in Brussel (13u tot 16u) over deze oproepen. Na het plenair gedeelte is het mogelijk om een afspraak te hebben met de Europese Commissie om jouw projectvoorstel af te toetsen en specifieke vragen over de aanvraagprocedure te stellen. 

Wie komt in aanmerking

Alle bedrijven, organisaties en instellingen met rechtspersoonlijkheid die een demonstratieproject opzetten dat binnen de scope van het EU-innovatiefonds valt, kunnen een subsidie aanvragen. De subsidie is dus niet beperkt tot de bedrijven die onder het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen.

Wat komt in aanmerking

De Europese Commissie geeft subsidies voor demonstratieprojecten gericht op:

  • Innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten, en milieuveilige afvang en gebruik van CO2 (CCU) in industriële sectoren die zijn opgenomen in bijlage I van de Europese richtlijn die het systeem van emissiehandel voor vaste installaties en luchtvaartoperatoren regelt (EU ETS-richtlijn);
  • Milieuveilige afvang en opslag van CO2 (CCS);
  • Innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag.

De scope van het fonds is dus ruim: er zijn weinig verdere bepalingen over het type projecten dat in aanmerking komt voor steun.

Omvang steun

Subsidie van maximaal 60%

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de relevante kosten van een project. 
De relevante kosten zijn de additionele kosten voor de bouw en de exploitatie van de projectinstallatie gedurende 10 jaar na aanvang van het project in vergelijking met een referentiescenario. De berekening is gebaseerd op een analyse van de kapitaaluitgaven en de exploitatiekosten en -baten.

De subsidie mag gecombineerd worden met andere complementaire (Europese) financieringsbronnen, zoals de financiering van Horizon Europe, de investeringsinstrumenten van InvestEU of de instrumenten van Connecting Europe Facility voor de uitrol van sleutelinfrastructuur.

Maximum budget fonds

Het fonds wordt gevoed door:

  • de opbrengst van de veiling van 450 miljoen emissierechten binnen het EU ETS in de periode 2020 tot 2030
  • de niet-gespendeerde fondsen van het vroegere NER-300 fonds.

Het totale beschikbare bedrag van het innovatiefonds is dus afhankelijk van de prijs bij de veiling van de emissierechten, maar er zal vermoedelijk rond de € 10 miljard beschikbaar zijn in de periode 2020-2030.

Aanvraagprocedure

De Europese Commissie zal in de periode 2020-2030 verschillende oproepen lanceren en werkt daarvoor samen met de lidstaten en de sectororganisaties. 

Projectaanvragen worden ingediend via het EU Funding and Tenders portal.

Uitbetalingsprocedure

De Europese Commissie zal de subsidies uitbetalen als een forfaitair bedrag.

De contractuele documentatie zal de precieze uitbetalingsmodaliteiten vastleggen, maar de projecten kunnen tot 40% van de subsidie (die maximaal 60% van de relevante kosten bedraagt) ontvangen bij de ‘financial close’, zonder dat daar verdere voorwaarden aan verbonden zijn.

De uitbetaling van het resterend bedrag is afhankelijk van de geverifieerde vermeden BKG-emissies tot 10 jaar na inbedrijfstelling, volgens een schema vastgelegd in de contractuele documentatie. Om het volledige subsidiebedrag te ontvangen, moeten de projecten minstens 75% van de voorziene BKG-emissievermijding realiseren.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Projectontwikkelaars moeten hun blijk van belangstelling en volledige aanvraag rechtstreeks bij de Europese Commissie indienen. Zie EU Funding and Tenders portal.

De Vlaamse overheid zet in op promotie, informatieverspreiding en ondersteuning van (consortia van) bedrijven met demonstratieprojecten die in aanmerking komen voor steun van het innovatiefonds. VLAIO, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (VEKA) werken daarvoor samen met de speerpuntclusters Catalisti, Flux50 en de Blauwe Cluster. Meer informatie kan je vinden in de ETS-nieuwsbrief.

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Contactpersoon
Alfons Vanbesien
Telefoon
Contactpersoon
Bart De Caesemaeker
Telefoon