Wijzigingen aan Onderzoeksproject

Sinds juli 2019 is de procedure voor het aanvragen van innovatiesteun (onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten alsook nieuwe calls in specifieke programma's) opnieuw een stap eenvoudiger geworden. Tot voor kort moest een onderneming de overeenkomst na een gunstige beslissing nog ondertekenen en terugsturen. Vanaf 29 juli 2019 is dit niet meer nodig en komt deze overeenkomst automatisch tot stand bij de beslissing. Meer info zie www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaio-vereenvoudigt-de-overeenkomst-innovatiesteun.
Gewijzigd op
De kmo-innovatieprojecten, kmo-innovatiehaalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten werden vanaf 1 januari 2018 vervangen door twee nieuwe subsidies: Ontwikkelingsproject en Onderzoeksproject. Binnen een onderzoeksproject kan zowel een kmo als grote onderneming 25% tot 60% steun krijgen voor de opbouw van kennis, inzichten en vaardigheden ten behoeve van een innovatief idee.
Gewijzigd op