Kmo-portefeuille

Terug naar De registratieprocedure voor dienstverleners

Hoe verloopt een audit?

De duur van het auditbezoek is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie en van de aanvraag door de dienstverlener. Een doorsnee auditbezoek zal één à twee dagen in beslag nemen.

De audit verloopt in twee delen: één deel bij de dienstverlener, één deel bij het auditbureau:

Deel 1: Audit ter plaatse

  • Analyse van de documenten, projectdossiers en de registratieaanvraag;
  • Controles met betrekking tot de vooropgestelde vereisten van de kmop-norm en de bijhorende indicatoren. De controles zijn onder meer gebaseerd op de documenten die ter voorbereiding werden voorgelegd alsook op concrete dossiers van opdrachten uitgevoerd door de kandidaat-dienstverlener en dossiers die in uitvoering zijn. Deze dossiers maken al dan niet het voorwerp uit van een subsidieaanvraag ingediend bij de kmo-portefeuille;
  • Opmaak van het bezoekrapport door de auditor;
  • Lezing van het bezoekrapport door de auditor en goedkeuring van de kandidaat- dienstverlener;
  • Validatie van de scope van de audit.

Deel 2: Audit bij het auditbureau

  • Aanwijzing van de auditor, planning, vastlegging en bevestiging praktische afspraken, aanvraag en opvolging registratieaanvraag bij kmo-portefeuille;
  • Studie van het dossier en voorbereiding van het bezoek;
  • Documentaire controles voor en na het auditbezoek;
  • Rapportering auditbezoek;
  • Registratie en archivering.

Tijdens het auditbezoek verleent de kandidaat-dienstverlener aan de auditor inzage in alle door hem opgevraagde documenten en informatie.

Aan de hand van concrete vragen, documenten en dossiers die de auditor opvraagt in de loop van het auditbezoek, worden vaststellingen gedaan over de mate waarin de kandidaat-dienstverlener al dan niet beantwoordt aan de vooropgestelde eisen van de kmop-norm.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.