Kmo-portefeuille

Terug naar De registratieprocedure voor dienstverleners

Het resultaat

De auditor noteert zijn vaststellingen in een auditrapport en kent voor elke indicator twee waarderingen toe.

De dienstverlener moet voor elke indicator aantonen dat hij hieraan voldoet (overeenstemming op basis van een beschrijving van zijn werkwijze) en dit ook in de praktijk zo toepast (aantoonbaarheid). Per indicator worden twee scores toegekend. De scores kunnen zijn: B (beperkt), G (gedeeltelijk), T (toereikend) en V (volkomen).

Aan de hand van de scores voor de indicatoren zal de certificatiecommissie van het auditbureau een uitspraak doen over het al dan niet voldoen aan de afzonderlijke vereisten en het voldoen aan de kmop-norm als geheel.

Het auditrapport wordt overgemaakt aan de dienstverlener en VLAIO. De bevoegde minister beslist op basis van het auditrapport over de registratie. Na een positieve beslissing wordt de registratieaanvraag afgerond.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.