Kmo-portefeuille

Terug naar De registratieprocedure voor dienstverleners

Klachten

Klachten met betrekking tot de auditor, de uitvoering van de auditprocedure of de beslissing van de certificatiecommissie worden ingediend bij het auditbureau.

Mogelijke klachten zijn: het niet respecteren van het tijdsrooster, afbreuk aan de vertrouwelijkheid van de gegevens, onpartijdigheidproblemen wegens de activiteiten van de certificatie-instelling of de auditor, betwisting van het auditresultaat, enz.

Alle klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Het auditbureau zal de klacht binnen een redelijke termijn beantwoorden, conform de klachtenprocedure eigen aan het auditbureau.

Toezichtscomité

Indien de klager (vragende partij) het niet eens is met de afhandeling van de klacht door het auditbureau kan hij beroep indienen bij het toezichtscomité.

Het toezichtscomité houdt toezicht op de aangestelde auditbureaus en is belast met volgende taken:

  • Het toezicht op het naleven van de voorwaarden opgelegd aan de auditbureaus.
  • Het ontvangen en behandelen van de klachten over de aangestelde auditbureaus.
  • Het verlenen van advies aan de minister met betrekking tot de aanstelling of de uitsluiting van de auditinstellingen.
  • Het organiseren van de opleiding van de auditoren.

Het toezichtscomité is samengesteld uit leden van VLAIO, het departement voor Werk en Sociale Economie(WSE), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.