Terug naar Dienstverleners

Beoordeling van de subsidie-aanvragen en beheer van jouw kmo-portefeuille

Elke dienstverlener moet controleren of de steunaanvraag correct is uitgevoerd. Als de subsidie-aanvraag niet correct is uitgevoerd dien je deze te weigeren via de digitale applicatie voor dienstverleners.

Voorwaarden

Als dienstverlener ben je verplicht om elke subsidieaanvraag te melden die niet in overeenstemming is met de wetgeving. De controletaak is zowel vormelijk als inhoudelijk.

Mogelijke redenen zijn:

 • De onderneming mag geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.
  Indien je weet dat een onderneming niet toegelaten is tot de kmo-portefeuille dien je dit te melden. Bijzondere aandacht is er voor aanverwante ondernemingen. Aanverwante ondernemingen kunnen geen subsidie krijgen voor de diensten die ingekocht worden bij de ‘aanverwante’ dienstverlener. Aanverwante ondernemingen zijn:
  • de onderneming heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de dienstverlener in handen;
  • de dienstverlener heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen;
  • de dienstverlener en de onderneming hebben minstens een gemeenschappelijke zaakvoerder, bestuurder, werknemer of aandeelhouder;
  • de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de dienstverlener zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met de tweede graad of door samenwoning.
 
 • De subsidie wordt aangevraagd voor een niet subsidiabele dienst
  Indien er twijfel heerst over het al dan niet in aanmerking komen van een welbepaalde dienst kan er steeds contact worden opgenomen met de kmo-portefeuille via het gratis nummer 1700 of via kmo-portefeuille@vlaanderen.be.
 • Verkeerde dienstverlener
  Je kent de onderneming niet. De onderneming heeft zich niet ingeschreven voor het volgen van een opleiding bij je organisatie of je hebt geen overeenkomst voor advies afgesloten met deze klant.
 • Verkeerd bedrag
  De klant heeft bij zijn aanvraag een verkeerd bedrag ingevuld.
 • Aanvraag te laat
  Een project dient ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding of het advies zijn aangevraagd. Bij een projectaanvraag die hierbuiten gebeurd dient een dienstverlener de aanvraag te weigeren.

Procedure

 • 1

  De kmo schrijft zich in of ondertekent contract advies

 • 2

  De kmo doet digitaal de aanvraag + stort eigen aandeel

 • 3
 • 4

  De kmo volgt de opleiding - Dienstverlener geeft opleiding/advies

 • 5

  Dienstverlener maakt factuur op

 • 6

  De kmo betaalt via de kmo-portefeuille

 • 7

  De kmo beoordeelt de dienstverlener

Beheer van je kmo-portefeuille

Via onze online zoekmodule voor dienstverleners hebben gebruikers van de kmo-portefeuille steeds een actueel overzicht van de geregistreerde dienstverleners. Stel je vast dat je gegevens niet meer correct zijn, dan kan je deze zelf wijzigen. Onze demo toont hoe je dit eenvoudig kan doen.

Via je menu als dienstverlener kan je de steundossiers beoordelen. We zetten de voornaamste functionaliteiten alvast op een rijtje:

Download een rapport van alle projecten die bij jou als dienstverlener zijn aangevraagd:

Het overzichtsrapport werd uitgebreid met volgende velden:

 • Het ondernemingsnummer van de klant;
 • De namen van de cursisten (zoals ingegeven door de klant bij de steunaanvraag);
 • Het gelimiteerd projectbedrag (indien van toepassing)
 • Dossier geverifieerd ja/nee

Opmerking: Standaard krijg je in deze file een overzicht van de twee laatste kalenderjaren. Het is ook mogelijk om een aangepast overzicht te maken waarin alle projecten sinds de start van je registratie zijn opgenomen.

Belangrijk: zowel het projectenoverzicht als het overzichtsrapport (cvs-file) worden opgeladen in jouw browser. Voor dienstverleners met een omvangrijke projectenlijst is het aangewezen een recente browser te gebruiken, nl. een 64-bit versie met minimum volgend versienummer : Firefox v. 57.0 of Google Chrome v. 62.0.3202.94

Geverifieerd ja/nee

Hiermee geef je aan of een subsidieaanvraag werd gecontroleerd. Standaard staat dit veld op ‘neen’.

Hoe kan je de standaardwaarde wijzigen?

 1. Klik op de waarde (je gaat nu naar de detailpagina van het project)
 2. Vink het veld ‘Geverifieerd’ aan en klik op de knop ‘Bewaar’
 3. Ga terug naar de projectenlijst via de knop ‘Terug’

Belangrijk: De wijziging worden pas zichtbaar terug gaat van naar de volledige projectenlijst.

Gelimiteerd projectbedrag

Sinds 5/12/2017 kan een projectbedrag verlaagd worden door de dienst kmo-portefeuille. Projecten die niet-subsidiabele kosten (vb. btw) bevatten hoeven dus niet meer stopgezet te worden maar kunnen worden aangepast.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Dit kan enkel bij projecten met de status ‘Lopend’
 • Klik op het projectnummer in de projectenlijst
 • Dien een aanvraag tot stopzetten in via de knop ‘Stopzetten’ en vermeld het maximaal subsidiabele bedrag
 • De dienst kmo-portefeuille zal het bedrag beperken
 • Zowel jij als jouw klant worden hiervan per mail op de hoogte gebracht

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail