Verloop en de opvolging van kmo-haalbaarheidsstudies

Vanaf 1 januari 2018 kunnen kmo-haalbaarheidsstudies niet langer ingediend worden. Ze zijn vanaf dan opgenomen in het nieuwe product Ontwikkelingsprojecten. Hieronder vind je informatie over het verloop en de opvolging van eerder goedgekeurde kmo-haalbaarheidsstudies.

Verloop van het project

Na goedkeuring van de aanvraag wordt een overeenkomst afgesloten tussen Agentschap Innoveren & Ondernemen en de bedrijfspartners. Voor een kmo-haalbaarheidsstudie bestaat deze overeenkomst uit het aanvraagdocument en het officiële antwoord van het agentschap.

Uitbetaling van de steun

Voor kmo-haalbaarheidsstudies gebeurt de uitbetaling van de toegekende steun in twe gelijke schijven: een eerste schijf van 50% als voorschot na de beslissingsmelding en start, en een tweede na verslaggeving en afsluiting van de studie.

Basisvoorwaarden voor uitbetaling zijn - naast een correcte uitvoering van de studie - het naleven van de verslagverplichtingen en de meldingsplicht bij onvoorziene en belangrijke wijzigingen in de projectuitvoering.

Verslaggeving

Het eindverslag bestaat uit een bondige rapportering over de uitgevoerde activiteiten, geleverde prestaties, behaalde resultaten en geactualiseerde valorisatievooruitzichten. Ook moet een financieel verslag gemaakt worden van de projectkosten. De verschillende verslaggevingstemplates zijn hieronder te vinden.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail