CoMoveIT internationaliseert hoogtechnologische rolstoelbesturing

Mensen met een ernstige motorische beperking door hersenverlamming zelfstandig mobiel maken en zo hun levenskwaliteit verbeteren, dat is de missie van CoMoveIT. Dankzij de kmo-groeisubsidie kan het bedrijf die missie nu ook sneller dan verwacht waarmaken in het buitenland.
© CoMoveIT

Spin-off KU Leuven

CoMoveIT is gespecialiseerd in het ontwerp en de verkoop van mobiliteitsoplossingen voor mensen met complexe bewegingsstoornissen. Het bedrijf is een spin-off van de KU Leuven, dat een hoofd-voet besturingssysteem ontwikkelde – gestuurd door artificiële intelligentie – voor mensen met een hersenverlamming, een beperking waardoor ze zich moeilijk of niet zelfstandig kunnen verplaatsen.

Mannen met een missie

De drijvende krachten achter CoMoveIT zijn Elegast Monbaliu, professor revalidatiewetenschappen aan de KU Leuven en Clinical Officer van CoMoveIT, zijn collega Sotirios Gakopoulos, CTO en technisch brein van de oplossing, en Frederik Vervenne, CEO met een technisch-operationele en commerciële ervaring in de industrie. Een team dat vastbesloten is om met hun kennis impact te creëren.

© CoMoveIT

Frederik Vervenne: “Bij het zien van de bestaande oplossingen voor mensen met een hersenverlamming waren we ervan overtuigd dat het beter moest. Door hun spastische bewegingen is het voor deze doelgroep erg moeilijk om via een joystick een klassieke rolstoel te bedienen. Het KU Leuven project team met o.a. Elegast en Sotirios ontwikkelde een slim algoritme om die bewegingen op te vangen en integreerde de technologie in een besturingssysteem dat vervolgens gekoppeld kan worden aan een elektrische rolstoel. Met steun van het Gemma Frisius fonds en enkele privé investeerders werd in 2021 CoMoveIT opgericht als spin-off van de KU Leuven, met als opdracht om het academisch prototype verder te verfijnen en te commercialiseren. In maart 2022 waren we klaar om het eindproduct conform de nodige medische certificatie aan te bieden op de markt, vastbesloten om zo het leven van de eindgebruiker drastisch te veranderen.”

Bij het zien van de bestaande oplossingen voor mensen met een hersenverlamming waren we ervan overtuigd dat het beter moest. In maart 2022 waren we klaar om het eindproduct aan te bieden op de markt, vastbesloten om zo het leven van de eindgebruiker drastisch te veranderen.

Frederik Vervenne
CEO CoMoveIT

Over de grenzen heen

Het bedrijf diende een aanvraag in voor de kmo-groeisubsidie internationalisering om het product internationaal op de markt te brengen. Frederik: “In België zijn er zo’n 7000 à 8000 mensen die niet in staat zijn om zichzelf te verplaatsen. Een nichemarkt dus. Het was dan ook van bij het begin het plan om ons product internationaal te lanceren. In het binnenland hadden we al heel wat contacten, dat misten we in het buitenland. We gebruikten de subsidie om de situatie in de buurlanden in kaart te brengen: hoe kunnen we de markt benaderen? Hoe zit het terugbetalingssysteem in elkaar? Met welke spelers moeten we rekening houden?”

In tweede instantie werd de subsidie gebruikt voor de aanwerving van een business development manager om de contacten met zowel eindgebruikers, therapeuten als rolstoelbouwers in het buitenland concreet te maken en distributiecontracten af te sluiten.

© CoMoveIT

Subsidie zorgde voor versnelling

Frederik: “Ons doel was om in 2022 definitief voet aan de grond te krijgen in België en volgend jaar de stap te zetten naar het buitenland. Dankzij de kmo-groeisubsidie raakte alles in een stroomversnelling. Ondertussen zijn de eerste leveringen aan eindgebruikers in ons land een feit en voorzien we om nog dit jaar de eerste contracten in Nederland af te sluiten en zelfs te starten met de eerste leveringen. Ook in Duitsland zijn er al concrete afspraken.”

In België zijn er zo’n 7000 à 8000 mensen die niet in staat zijn om zichzelf te verplaatsen. Een nichemarkt dus. Het was dan ook van bij het begin het plan om ons product internationaal te lanceren.

Frederik Vervenne
CEO CoMoveIT

VLAIO als klankbord

Frederik had eerder al positieve ervaringen met VLAIO. Ook Brugge Inc, een incubator voor start-ups en scale-ups, wees CoMoveIT de weg naar VLAIO om hun internationale ambities verder vorm te geven.

Frederik: “Door mijn ervaring met het indienen van subsidiedossiers werkten we het dossier grotendeels zelf uit. Ik had wel enkele keren telefonisch contact met VLAIO. Met hun tips en advies daagden ze ons uit, wat uiteindelijk heeft gezorgd voor een sterk dossier. De contacten met VLAIO waren erg verrijkend. Het doorlopen van de aanvraag verplicht je om je huiswerk te maken: je stelt een planning op, een plan van aanpak, enz. De internationale commercialisering van medische apparatuur is een zeer complexe business. De kwaliteitseisen worden steeds strenger en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Dankzij de financiële steun en de ondersteuning van VLAIO krijg je als bedrijf in de medische sector de kans om het verschil te maken.”

In de prijzen

CoMoveIT sleepte in mei 2022 met haar hoogtechnologische rolstoelbesturing de prestigieuze Technology & Innovation Award in de wacht op het EACD congres in Barcelona. Een mooie beloning voor al het harde werk en een extra troef naar de toekomst. Frederik: “Dankzij het voorbereidende evidence based werk van onze aandeelhouder KU Leuven en het CoMoveIT team hadden we al een erg sterk product in handen. Deze award bewijst dat er ook een plaats voor is in onze maatschappij.”