Milieuvriendelijk beton

Yannick Ba en Michiel Elst zijn twee jonge ondernemers met een plan. Hun bedrijf Necrete wil een alternatief voorzien voor op Portlandcement gebaseerd beton en werkt aan hun eerste producten. VLAIO steunde Necrete via innovatieve starterssteun.

zwavelkorrels

Beton op basis van zwavel

De productie van cement is verantwoordelijk voor 8% van de CO2 uitstoot wereldwijd. Necrete wil hier iets aan doen door koolstofneutraal beton te ontwikkelen. Zwavel (chemisch element S) vormt de basis van dat koolstofneutrale beton. Yannick: “Dit moet een 'groen materiaal' opleveren zonder 'groene prijs', daarmee bedoelen we dat het niet duurder zal zijn dan gewoon beton.” 

Klimaatneutraal, recycleerbaar en zuurbestendig

Het zwavelbeton van Necrete is niet alleen koolstofneutraal bij aanmaak. Michiel legt uit: Ons beton is ook 100% recycleerbaar. Door het op te warmen valt de structuur weer uiteen. Het kan nadien met behoud van kwaliteit in een andere vorm stollen . Omdat je het ook onder warmte moet verwerken, vraagt het van betoncentrales een – beperkte - aanpassing van hun productielijnen. Daartegenover staat dat het materiaal snel uithardt. En dat kan een belangrijk voordeel zijn.”

“Het materiaal kent nog een sterk punt” vult Yannick aan: “het heeft een 'high acid resistance' en is chemisch stabiel. Dat maakt het bijzonder geschikt voor omstandigheden onder water of in contact met eroderende materialen. Denk bijvoorbeeld maar aan heel zure omstandigheden in stallen.” 

zwavelbeton

Betoncentrales en betonverwerkers

Necrete richt zich tot betoncentrales en betonverwerkers. Die willen ze niet louter de ingrediënten voor het beton leveren, maar ook de benodigde procesmachines. De klant kan die leasen en gemakkelijk integreren in de bestaande productiefaciliteit. Op die manier fabriceer je prefabproducten zoals rioolbuizen, dakpannen of waterputten. Ze denken daarnaast aan mobiele toepassingen waarbij een aannemer rechtstreeks op de werf materiaal kan gieten. Het materiaal leent zich met name voor specifieke toepassingen waar het enerzijds een technisch voordeel biedt en er anderzijds geen brandgevaar is (bij hitte zouden de mechanische eigenschappen van het materiaal onder druk komen):

  1. Onder water (bvb funderingen voor windmolenparken);
  2. Onder de grond (heipalen, rioleringsbuizen, zwembaden);
  3.  'under siege': stalvloeren, dakpannen (zure regen), publieke infrastructuur; ook waar betonrot kan optreden

De zwavel kan komen van petrochemische hubs of van gaswinning en gaat zeker het komende anderhalve decennium overvloedig voorhanden zijn. Voor de winning van de zwavel zijn ze wel geografisch gebonden aan havens en gaswinningsgebieden. Dat is echter geen probleem: Necrete is gevestigd in Antwerpen.

eindresultaat met zwavelbeton

Innovatieve starterssteun (ISS)

Voor de uitwerking van hun beton deed Necrete beroep op Innovatieve starterssteun (ISS) van VLAIO. Dat is een subsidie voor innovatieve starters met een sterk groeipotentieel. De steun bestaat uit een begeleiding van de starter door een bedrijfsadviseur van Team Bedrijfstrajecten (VLAIO) en een vast steunbedrag van € 50.000. Het gesteunde project moet dienen om een proof of concept en/of proof of business uit te werken. De begrote kost moet minimaal € 70.000bedragen.  

 

Ook interesse in innovatieve starterssteun? 

Kleine, startende ondernemingen (< 2 jaar) met een innovatief idee kunnen via innovatieve starterssteun financiële steun en externe begeleiding en advies krijgen.

De nieuwe oproep staat open vanaf 3 januari 2024.