Milieuvriendelijk beton

Yannick Ba en Michiel Elst zijn twee jonge ondernemers met een plan. Een plan dat voorziet in een alternatief voor op Portlandcement gebaseerd beton. Als je je realiseert dat de productie van cement verantwoordelijk is voor 8% van de CO2 uitstoot wereldwijd is dat wel relevant. Je kan daar een fors verschil maken. Om hun idee in een business om te zetten richtten Yannick en Michiel het bedrijf Necrete op. Gefinancierd met innovatieve starterssteun, een subsidie van VLAIO, werken ze nu aan hun eerste producten.
zwavelkorrels

Zwavel (chemisch element S) vormt de basis voor het koolstofneutrale beton van Necrete. “Dit moet een 'groen materiaal' opleveren zonder 'groene prijs”, aldus Yannick. “Daarmee bedoelen we dat het niet duurder zal zijn dan gewoon beton.” 

Klimaatneutraal, recycleerbaar en zuurbestendig

Het zwavelbeton van Necrete is niet alleen koolstofneutraal bij aanmaak. Michiel legt uit: Ons beton is ook 100% recycleerbaar. Door het op te warmen valt de structuur weer uiteen. Het kan nadien met behoud van kwaliteit in een andere vorm stollen . Omdat je het ook onder warmte moet verwerken, vraagt het van betoncentrales een – beperkte - aanpassing van hun productielijnen. Daartegenover staat dat het materiaal snel uithardt. En dat kan een belangrijk voordeel zijn.”

“Het materiaal kent nog een sterk punt” vult Yannick aan: “het heeft een 'high acid resistance' en is chemisch stabiel. Dat maakt het bijzonder geschikt voor omstandigheden onder water of in contact met eroderende materialen. Denk bijvoorbeeld maar aan heel zure omstandigheden in stallen.” 

zwavelbeton

Necrete richt zich met haar product op betoncentrales en betonverwerkers. Die wil ze niet louter de ingrediënten voor het beton leveren maar ook de benodigde procesmachines. De klant kan die leasen en gemakkelijk integreren in zijn bestaande productiefaciliteit. Op die manier fabriceer je prefabproducten zoals rioolbuizen, dakpannen of waterputten. Ze denken daarnaast aan mobiele toepassingen waarbij een aannemer rechtstreeks op de werf materiaal kan gieten. Het materiaal leent zich met name voor specifieke toepassingen waar het enerzijds een technisch voordeel biedt en er anderzijds geen brandgevaar is (bij hitte zouden de mechanische eigenschappen van het materiaal onder druk komen):

  1. Onder water (bvb funderingen voor windmolenparken);
  2. Onder de grond (heipalen, rioleringsbuizen, zwembaden);
  3.  'under siege': stalvloeren, dakpannen (zure regen), publieke infrastructuur; ook waar betonrot kan optreden

De zwavel kan komen van petrochemische hubs of van gaswinning en gaat zeker het komende anderhalve decennium overvloedig voorhanden zijn. Voor de winning van de zwavel zijn ze wel geografisch gebonden aan havens en gaswinningsgebieden. Dat is echter geen probleem. Necrete is gevestigd in Antwerpen.

eindresultaat met zwavelbeton

Innovatieve starterssteun (ISS)

Voor de uitwerking van haar beton deed Necrete beroep op Innovatieve starterssteun (ISS) van VLAIO. Dat is een subsidie voor innovatieve starters met een sterk groeipotentieel. De steun bestaat uit een begeleiding van de starter door een bedrijfsadviseur van Team Bedrijfstrajecten (VLAIO) en een vast steunbedrag van 50.000€. Het gesteunde project moet dienen om een proof of concept en/of proof of business uit te werken. De begrote kost moet minimaal 70.000€ bedragen. De subsidie kan aangevraagd worden wanneer er een call opengesteld staat.   

 

Ook interesse in innovatieve starterssteun? 

Kleine, startende ondernemingen (< 2 jaar) met een innovatief idee kunnen via innovatieve starterssteun financiële steun en externe begeleiding en advies krijgen.

De tweede oproep voor innovatieve starterssteun staat nu online. Starters kunnen zich aanmelden op de website vanaf 2 februari tot en met 2 maart 2022

Andere voorbeelden van duurzame innovaties in de bouw vind je in ons themadossier circulair bouwen.