Met BloomUp draagt werkgever bij aan je mentale gezondheid

Het lijkt wel een datingplatform: je beantwoordt enkele vragen en krijgt een match voorgesteld. De starter BloomUp doet een frisse wind door het geestelijke gezondheidslandschap waaien en gebruikt technologie om de toegang naar psychologische hulp te versnellen. De starter kreeg hiervoor innovatieve starterssteun van VLAIO.

BloomUp Team (links) - videogesprek (rechts)
Het BloomUp Team (links)

Passieproject wordt start-up

Toen we in maart 2020 met z’n allen plots in lockdown gingen, wilde een groepje jonge ondernemers een bijdrage leveren in deze crisis. Een van hen was Ellen Batens. Samen richtten ze een vrijwilligersinitiatief op om via online videoconsultaties therapie mogelijk te maken. Een viertal maanden later – na een marktstudie en een eerste versie van het platform – was het duidelijk dat ze dit serieuzer moest aanpakken. Ellen sloot zich samen met co-founder Clovis Six aan bij imec.istart en Start it @KBC en vormde het tijdelijke initiatief om tot de start-up BloomUp

Ellen Batens (co-founder BloomUp): “Ik ben burgerlijk ingenieur met een zeer sterke passie voor mentale gezondheidszorg. De drempels naar mentale ondersteuning zijn voor veel mensen te hoog. Dat heb ik ook zelf ondervonden. Met behulp van technologie wil BloomUp daar verandering in brengen. Nadat je op ons platform enkele vragen hebt beantwoord, matchen we je instant met een gecertificeerd klinisch psycholoog. Op korte termijn kan je vervolgens vanuit je comfortzone kennismaken en beslissen of je samen een – online – traject start.”

Employee branding met mental health

Om snel tractie te genereren, lanceerden Ellen en Clovis in januari 2021 hun platform rechtstreeks naar potentiële klanten (in vakjargon business-to-consumer of B2C). Maar om ook financiële drempels weg te nemen, planden ze om meer en meer op bedrijven te focussen. Ellen: “Business-to-business (B2B) is een betere schaal om aan mentaal bewustzijn te werken en financiële barrières weg te nemen. Werkgevers die investeren in de mentale gezondheid van hun werknemers krijgen er bovendien heel wat voor terug: de betrokkenheid van werknemers verhoogt, gelukkige en gezonde mensen zijn productiever, er is minder risico op uitval en het helpt ook om talent aan te trekken. Zeker jonge mensen hechten bij hun jobkeuze belang aan een zorgzame werkgever.”

“Elke werknemer kan anoniem gebruikmaken van het platform en de werkgever krijgt via geanonimiseerde en geaggregeerde data onder meer inzicht in de aanmeldredenen. Zo weet je als bedrijf waar je aan moet werken en kan je een onderbouwde strategie rond mental health uitbouwen. Voor werkgevers die verder willen gaan en mental health integraal onderdeel van hun cultuur willen maken, het bespreekbaar willen maken, werken we nu aan een database met communicatietools.”

Ellen Batens

B2B is een betere schaal om aan mentaal bewustzijn te werken en financiële barrières weg te halen. Werkgevers die investeren in de mentale gezondheid van hun werknemers krijgen er bovendien heel wat voor terug.

Ellen Batens
Co-founder BloomUp

Preventief met snelle en korte interventies

Ellen: “Waarin we ons onderscheiden is dat we focussen op mensen met mildere problematieken en klachten en met snelle en korte interventies. Een online consultatie is daarvoor perfect en is bovendien tijdsefficiënt. Veel psychologen merken ook dat mensen zich gemakkelijker openstellen en sneller tot de kern komen wanneer ze in hun comfortzone zitten. Veel hulplijnen worden nu te laat ingeschakeld, wanneer mensen al thuis zitten met bijvoorbeeld een burn-out. Wij spelen in op de fase ervoor en werken preventiever.”

Kwaliteitsvolle capaciteit benutten

Ook voor psychologen biedt het platform opportuniteiten. Ellen: “Psychologen kiezen zelf wanneer ze zich beschikbaar stellen voor nieuwe aanmeldingen. Wanneer een afspraak wegvalt of een vrijgehouden crisismoment niet wordt ingevuld, zijn ze beschikbaar voor anderen. Doordat geografische barrières wegvallen creëren we kwaliteitsvolle capaciteit die anders onbenut zou blijven. In de stad Antwerpen kunnen er bijvoorbeeld wachtlijsten zijn, maar in de Kempen misschien niet en daar zitten ook goede psychologen.” 

Videogesprek

Van B2C naar B2B

Om hun B2B-luik te realiseren, deed BloomUp beroep op de innovatieve starterssteun van VLAIO. Ellen: “Het was imec.istart die ons hiernaar doorverwees en we zijn zeer blij dat we dit traject gevolgd hebben. Als start-up wil je soms te snel gaan. Het was goed dat er vanuit VLAIO een push was om alles gestructureerd aan te pakken en eerst een diepgaand marktonderzoek te doen. Dat heeft geholpen om onze value proposition sterk te maken. In het begin ga je dan misschien iets trager, maar op lange termijn wordt je oplossing wel duurzamer en kan je het potentieel echt benutten. Door de gekregen steun waren we ook aantrekkelijker voor andere investeerders en was het gemakkelijker hen te overtuigen.” 
 

Ellen Batens

Als start-up wil je soms te snel gaan. Door eerst een diepgaand marktonderzoek te doen, kregen we onze value proposition sterk. Op lange termijn wordt je oplossing duurzamer en kan je het potentieel echt benutten.

Ellen Batens
Co-founder BloomUp

“VLAIO bedrijfsadviseur Kim Smets doorliep met ons het aanvraagdocument, challengede ons op onze projectaanpak en gaf veel feedback. Het is goed om wat externe controle te hebben en meteen advies te krijgen tijdens tussentijdse feedbackmomenten.”

“Wat we vooral uit dit traject wilden halen was de customer succes aanpak. Hoe zorgen we ervoor dat werknemers het ook effectief gebruiken? Wat moeten we verbeteren? Welke communicatiestrategie werkt, hoe maken we ons platform toegankelijk? Hoe positioneren we dit binnen het bedrijf? Daar hebben we nu echt wel een veel beter zicht op.”

Schalen en doorontwikkelen

Ellen: “Intussen zijn we met 12 bedrijven een pilootproject gestart waar we zeer veel learnings uit halen. De volgende uitdaging is om succesvol te schalen. We hebben meer en meer klanten en daar komen nieuwe uitdagingen bij. Daarnaast willen we ons product verder ontwikkelen, het matchingalgoritme verbeteren en naast videoconsultaties bijvoorbeeld chattherapie of begeleide zelfhulpmodules aanbieden. Alles wat drempelverlagend kan werken.”

 

Ook interesse in innovatieve starterssteun? 

Kleine, startende ondernemingen (< 2 jaar) met een innovatief idee kunnen via innovatieve starterssteun financiële steun en externe begeleiding en advies krijgen.

De nieuwe oproep staat open vanaf 3 januari 2024.