Terug naar Aanvraagprocedure

Innovatiemandaten - oproep 2021

De oproep voor 2021 wordt geopend eind november 2020. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 23 maart 2021 om 12 uur.

Tijdschema voor indiening en evaluatie van de projectvoorstellen

Oproep 2021 Voorziene datum
Lanceren oproep eind november 2020
Verkennende gesprekken (onine)

donderdag 4 februari en
dinsdag 16 februari 2021

Deadline voor indiening 23 maart 2021 om 12.00 uur 's middags
Deadline voor indiening ondertekende afsprakennota (rond intellectuele eigendomsrechten) 19 april 2021
Indicatieve periode voor mondelinge colleges met de mandataris Tussen half mei en half juni 2021
Beslissing juli 2021

Een projectaanvraag voor een innovatiemandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

Tijdens de ontvankelijkheidsanalyse kan het Agentschap contact opnemen met de aanvrager ter vervollediging van de aanvraag. Er wordt in principe geen onderhoud van een adviseur voorzien met de aanvrager voorafgaand aan het expertencollege.

Facultatief kan een voorbespreking aangevraagd worden voorafgaand aan een indiening. Hiervoor worden 2 dagen voorzien waarop adviseurs van het Agentschap beschikbaar zijn voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail