Terug naar Aanvraagprocedure

Innovatiemandaten - oproep 2020B

De tweede oproep voor 2020 wordt geopend eind juni 2020. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 1 september 2020 om 12 uur.

Tijdschema voor indiening en evaluatie van de projectvoorstellen

Oproep najaar 2020 Voorziene datum
Lanceren oproep 26 juni 2020
Verkennende gesprekken (onine)

donderdag 2 juli en
dinsdag 18 augustus 2020

Deadline voor indiening 1 september 2020 om 12.00 uur 's middags
Deadline voor indiening ondertekende afsprakennota (rond intellectuele eigendomsrechten) 28 september 2020
Indicatieve periode voor mondelinge colleges met de mandataris Tussen half oktober en half november 2020
Beslissing 10 december 2020

Een projectaanvraag voor een innovatiemandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

Tijdens de ontvankelijkheidsanalyse kan het Agentschap contact opnemen met de aanvrager ter vervollediging van de aanvraag. Er wordt in principe geen onderhoud van een adviseur voorzien met de aanvrager voorafgaand aan het expertencollege.

Facultatief kan een voorbespreking aangevraagd worden voorafgaand aan een indiening. Hiervoor worden 2 dagen voorzien waarop adviseurs van het Agentschap beschikbaar zijn voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail