vergrootglas

Innovatiemandaten

Terug naar Aanvraagprocedure

Innovatiemandaten - oproep 2024A

De oproep voorjaar werd geopend 21 december 2023. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 12 maart 2024 om 12.00 uur.

Frank De Winne innovatiemandaten

In 2022 werden middelen voorzien voor vier extra Frank De Winne mandaten in het kader van het impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, conform de Beslissing Vlaamse Regering van 2 april 2021. Het doel is om jong onderzoekstalent de opportuniteit te geven om een duurzame loopbaan te starten en uit te bouwen in de Vlaamse ruimtevaartindustrie en tegelijk het ruimtevaartonderzoek in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen.

Deze 'Frank De Winne postdoc mandaten' zijn dus innovatiemandaten specifiek gericht op innovatieve toepassingen in de ruimtevaartsector:

  • Uptake van space technologie of applicatie bij het bedrijf 
  • Space technologie of kennis transfer van onderzoek naar het bedrijf 

In 2023 zijn er 2 Frank De Winne mandaten beschikbaar.

Binnen het luik 'talent' van dit impulsprogramma worden naast de 'Frank De Winne postdoc mandaten' bij VLAIO ook oproepen voor 'Frank De Winne aspirant mandaten' bij FWO voorzien.

Tijdschema voor indiening en evaluatie van de projectvoorstellen

Oproep 2024AVoorziene datum
Lanceren oproepdecember 2023
Verkennende gesprekken (online)donderdag 1 februari en
dinsdag 20 februari 2024 (schrijf in)
Deadline voor indieningdinsdag 12 maart 2024 om 12.00 uur 's middags
Deadline voor indiening ondertekende afsprakennota (rond intellectuele eigendomsrechten)dinsdag 23 april 2024
Indicatieve periode voor mondelinge colleges met de mandataristussen half mei en half juni 2024
Beslissing18 juli 2024
Bekendmaking beslissing op de VLAIO website19 juli 2024

Een projectaanvraag voor een innovatiemandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

Er wordt in principe geen onderhoud van een adviseur voorzien met de aanvrager voorafgaand aan het expertencollege. Kandidaten krijgen half oktober een e-mail met de datum en het uur waarop ze in onze kantoren te Brussel verwacht worden voor een mondeling college.

Nood aan een verkennend gesprek?

Potentiële aanvragers kunnen een online verkennend gesprek hebben met VLAIO-adviseurs. Deze bespreking duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 1 februari en 20 februari 2024 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Registreren kan tot uiterlijk één week voor de geplande datum. Kort daarna ontvang je een bevestiging met alle details. Vraag hier je gesprek aan!

 

Strikte toepassingen van de regels

Door de jaren heen werd het agentschap steeds flexibeler wat betreft ontbrekende of onvolledige bijlagen, laattijdige indiening van aanvullende documenten, allerhande administratieve rechtzettingen en wijzigingen na indiening, ... Om de efficiënte verwerking en de gelijkheid van behandeling van alle aanvragers te garanderen, zullen vanaf deze oproep de regels, zoals vermeld in de handleiding, en de deadlines, zoals vermeld op de website, strikt toegepast worden. Dit kan resulteren in de onontvankelijkheid van de aanvraag.

 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.