Dien nu je ICON project AI of cybersecurity in (continue indiening)

Publicatiedatum
VLAIO organiseert voor de derde keer een mogelijkheid voor het indienen van ICON projecten rond de thema's artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS). Dit keer kunnen projectvoorstellen op continue basis worden ingediend. Voor AI worden de toepassingsdomeinen verder verruimd. Ook is voor deze oproepen meer budget beschikbaar. Heb je een project in gedachten? Aarzel niet om dit te bespreken met een VLAIO bedrijfsadviseur!

Waarom AI en CS?

Artificiële intelligentie is een transversale, generische technologie die onze wereld drastisch aan het veranderen is. Denk maar aan de vele concrete toepassingen zoals de personalisatie van de gezondheidszorg, vernieuwde productieprocessen, vertaaltoepassingen of verkeersoptimalisatie.

Ook cybersecurity is van cruciaal belang voor onze welvaart en onze veiligheid. Naarmate ons dagelijks leven en onze economieën meer vervlochten raken met digitale technologieën, worden we kwetsbaarder voor diverse cyberincidenten zoals phishing, malware, menselijke fouten en diefstal of verlies van gegevens. 

Wat is een ICON-project?

ICON of Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek is een formule waarbij interdisciplinaire teams van onderzoeksorganisaties en bedrijfspartners samen onderzoek doen naar innovatieve oplossingen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende bedrijfspartners en daarbuiten. 

Thematische ICON-projecten 

Met de Vlaamse Beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity wil Vlaanderen respectievelijk 32 en 20 miljoen euro per jaar investeren in AI en CS. Beide beleidsplannen bestaan uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken:

  1. een onderzoeksluik, gericht op versterking van top strategisch basisonderzoek in Vlaanderen,
  2. een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven, en
  3. een luik flankerend beleid.

Brug onderzoek en bedrijfsleven

Met de thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) en cybersecurity (CS-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van AI en CS en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. Met de twee voorgaande oproepen werden reeds vijf AI- en zes CS-ICON projecten gesteund: AI/CS-ICON 2020 en AI/CS-ICON 2021.

Verruiming AI-toepassingen

Met deze nieuwe oproepen blijft VLAIO streven naar kwalitatieve AI en CS projecten, o.a. door meer in te zetten op flexibiliteit en begeleiding. Specifiek voor AI wordt een verdere verruiming van de toepassingsdomeinen beoogd, dank aan gezondheid, industrie 4.0, overheid en burgers, circulaire economie, energie en mobiliteit.

Dit jaar groter budget 

De budgetten voor de nieuwe AI- en CS-ICON oproepen bestaat uit respectievelijk € 10 en 8 miljoen voor de onderzoeksdelen en de middelen voor reguliere bedrijfssteun voor de bedrijfsdelen. Het budget is daarmee verschillende keren groter dan dat van de vorige oproepen. 

Steunpercentages en tijdslijn

Financieringspercentage

  • Het bedrijfsdeel, uitgevoerd door de bedrijfspartners, wordt gefinancierd voor een steunpercentage tussen 25% en 60%, afhankelijk van de aard van de activiteiten, de grootte van het bedrijf en de mate van samenwerking.
  • Het onderzoeksdeel, uitgevoerd door de onderzoeksorganisaties, wordt 100% gefinancierd. 

Voorbesprekingen en vooraanmeldingen bij VLAIO

VLAIO biedt begeleiding aan in de verschillende fases van de aanvraag: 

  • Voorbesprekingen met de VLAIO bedrijfsadviseurs worden sterk aangeraden, ook in een vroege fase, bijvoorbeeld om het projectidee informeel aan te melden, om de fit met het programma te bepalen, om de nood aan begeleiding te bepalen. De voorbesprekingen kunnen nu aangevraagd worden door een afspraak te maken met een VLAIO bedrijfsadviseur.
  • Vooraanmeldingen zijn verplicht en kunnen doorlopend ingediend worden vanaf september 2022. De indiening heeft geen specifieke deadline, maar gebeurt op continue basis tot uitputting van de budgetten.
 

Informeer je

 

Delen: