Straat met handelszaken in Brugge - foto van Unsplash

Handelshuurlening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Opgelet: Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2021 (20u) en dienen door de verhuurder bevestigd te zijn voor 7 juli 2021 (20u)

Hoe vraag je de handelshuurlening aan?

Aanvragen kan enkel online via de roze knop 'aanvraag'.

Een aanvraag voor een handelshuurlening kan je indienen tot en met 30 juni 2021 (20u). De aanvraag dient door de verhuurder bevestigd te zijn voor 7 juli 2021 (20u).

De huurder doet de aanvraag; deze moet daaropvolgend door de verhuurder bevestigd worden. VLAIO onderzoekt de aanvraag en toetst af of voldaan is aan de voorwaarden opgelegd door de regelgeving. Indien je aanvraag ontvankelijk is, stuurt VLAIO je gegevens door naar PMV/z-Leningen nv voor de opmaak van de leningsovereenkomst. Deze beslissing zal VLAIO per e-mail meedelen aan zowel de huurder als de verhuurder.

Zodra PMV/z-Leningen nv de leningsovereenkomst, ondertekend door de huurder, terug ontvangen heeft, betaalt ze het verschuldigde bedrag op een Belgisch rekeningnummer op naam van de verhuurder. Deze betaling geldt als een betaling van de huurder.

Hoe vraag je een uitbreiding aan (extra lening), als je al een handelshuurlening verkregen hebt?

Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen (voor 1 of 2 maanden huur volgens de regeling die liep tot 03/01/21) kunnen een uitbreiding (extra lening) vragen, tot in totaliteit maximaal 4 maanden huur en een maximum totaalbedrag van € 60.000 per pand. Dit gebeurt op een gelijkaardige manier als de oorspronkelijke aanvraag, dus enkel online via de roze knop ‘aanvraag’. 

Na het inloggen vind je naast het reeds goedgekeurde dossier de knop ‘vraag uitbreiding aan’. Via deze knop kan je op een eenvoudige manier een bijkomende lening aanvragen voor hetzelfde pand(en).

Hoe kan je je voorbereiden?

Als basis voor een handelshuurlening dient de huurder een vrijwillige overeenkomst te sluiten met de verhuurder die gebaseerd is op het opschorten van de verplichting voor de huurder tot betaling van de handelshuur voor 3 tot 6 maanden, waarbij deze periode als volgt wordt ingevuld:

  • De kwijtschelding van één of twee maanden huur, inclusief lasten, door de verhuurder;
  • De aanvraag van een lening door de huurder, via PMV/z-Leningen, voor de betaling van maximum vier maanden van de handelshuur (met een maximum van € 60.000 euro per pand), waardoor de verhuurder zekerheid krijgt van deze betaling.

Hier vind je een modelovereenkomst dewelke kan afgesloten worden tussen huurder en verhuurder. Je moet deze niet downloaden of op papier invullen. Deze overeenkomst geeft enkel aan wat je zal moeten invullen in de online tool. Na het beantwoorden van de vragen, zal het systeem automatisch een overeenkomst aanmaken die je kan afdrukken en bewaren. Deze modelovereenkomst kan je wel gebruiken als voorbereiding op je aanvraag. Je kan op basis hiervan al info verzamelen en onderlinge afspraken maken. Deze gegevens kan je alvast op voorhand verzamelen: 

  • Het originele huurcontract (registratienummer, data, …),
  • Gegevens van huurder, verhuurder en betreffende pand(en),
  • Afspraken op welke maand(en) de overeenkomst betrekking zal hebben.

Hou er rekening mee dat:

  • We je deze modelovereenkomst enkel ter beschikking stellen ter informatie en er nog  wijzigingen kunnen gebeuren
  • Alle  gegevens bij het aanvragen van de handelshuurlening in de online tool zullen moeten ingevuld worden.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail