Welk bedrag kan ik lenen via de handelshuurlening?

De waarde van de handelshuurlening van één onderneming bedraagt maximaal twee maanden huur per pand, inclusief lasten, en is nooit meer dan € 35.000 voor al de panden samen.

De handelshuurlening dient volledig te worden terugbetaald ten laatste 24 maanden na toekenning van het krediet. De terugbetalingen moeten pas starten zes maanden na toekenning van de handelshuurlening. De terugbetalingen worden gelijkmatig gespreid in de 18 maanden volgend op de eerste zes maanden waarin geen terugbetalingen plaatsvinden. De rente bedraagt 2% per jaar.

PMV/z-Leningen nv betaalt de verschuldigde huur rechtstreeks aan de verhuurder. Deze betaling geldt als een betaling van de huurder.

De overeenkomst kan betrekking hebben op meerdere panden tussen verhuurder en huurder, maar PMV/z-Leningen zal nooit meer dan € 35.000 lening toekennen aan één huurder.

De regeling kan ingaan vanaf de maand april.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail