Straat met handelszaken in Brugge - foto van Unsplash

Handelshuurlening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Opgelet: Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2021 (20u) en dienen door de verhuurder bevestigd te zijn voor 7 juli 2021 (20u)

Welk bedrag kan ik lenen via de handelshuurlening?

De waarde van de handelshuurlening van één onderneming bedraagt maximaal vier maanden huur per pand, inclusief lasten, met een maximum bedrag van € 60.000 per pand en is nooit meer dan € 150.000 voor al de panden samen.

De handelshuurlening dient volledig te worden terugbetaald ten laatste 24 maanden na toekenning van het krediet. De terugbetalingen moeten pas starten zes maanden na toekenning van de handelshuurlening. De terugbetalingen worden gelijkmatig gespreid in de 18 maanden volgend op de eerste zes maanden waarin geen terugbetalingen plaatsvinden. De rente bedraagt 2% per jaar.

PMV/z-Leningen nv betaalt de verschuldigde huur rechtstreeks aan de verhuurder. Deze betaling geldt als een betaling van de huurder.

Ondernemingen met meerdere panden kunnen eventueel meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrag dat één onderneming kan ontlenen is maximaal € 150.000 (voor alle panden samen).

Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen (voor 1 of 2 maanden huur, volgens de regeling die liep tot 03/01/21) hebben de mogelijkheid om een uitbreiding (extra lening) te vragen tot in totaliteit maximaal 4 maanden huur, zonder dat een bijkomende kwijtschelding door de verhuurder vereist is.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail