Straat met handelszaken in Brugge - foto van Unsplash

Handelshuurlening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Opgelet: Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2021 (20u) en dienen door de verhuurder bevestigd te zijn voor 7 juli 2021 (20u)

Antwoorden op veelgestelde vragen rond de handelshuurlening

Wie dient de aanvraag in?

De aanvraag gebeurt in 2 stappen:

 1. De huurder die de lening aangaat, dient de aanvraag in. De aanvraag gebeurt op basis van het kbo-nummer van de huurder en is verbonden aan 1 origineel huurcontract. De huurder dient ook de contactgegevens van de verhuurder in te vullen.
 2. Nadat de huurder de aanvraag heeft ingediend, logt ook de verhuurder in om de gegevens te controleren, aan te vullen en te bevestigen. Op dat moment is de onderlinge overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder bekrachtigd en is de handelshuurlening voor de huurder effectief aangevraagd.

Ik heb reeds een handelshuurlening voor 1 of 2 maanden afgesloten. (Hoe) kan ik een uitbreiding aanvragen?

Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen (voor 1 of 2 maanden huur volgens de regeling die liep tot 03/01/21) kunnen een uitbreiding (extra lening) vragen, tot in totaliteit maximaal 4 maanden en een maximum totaalbedrag van € 60.000 per pand. Daarbij is geen bijkomende kwijtschelding door de verhuurder vereist. De aanvraag voor een uitbreiding (extra lening) gebeurt op een gelijkaardige manier als de oorspronkelijke aanvraag. Na het inloggen vind je naast het reeds goedgekeurde dossier de knop ‘vraag uitbreiding aan’. Via deze knop kan je op een eenvoudige manier een bijkomende lening aanvragen voor hetzelfde pand(en).

Ik heb vóór 04/01/21 reeds een aanvraag ingediend, voor 1 of 2 maanden handelshuurlening, die nog niet is goedgekeurd door de verhuurder. (Hoe) kan ik deze nog aanpassen naar 3 of 4 maanden?

Na ondertekening en indiening kan je jouw aanvraag zelf niet meer aanpassen. Desgewenst kan VLAIO jouw lopende aanvraag stopzetten (afkeuren), zodat jeeen nieuwe aanvraag kan indienen volgens de nieuwe maximale bedragen sedert 04/01/21. Daarvoor stuur je best een bericht naar handelshuurlening@vlaio.be.

Welke gegevens moeten in de applicatie ingevuld worden?

Bekijk ter verduidelijking zeker deze korte, visuele handleiding, die een overzicht geeft van de in te vullen schermen.

Overzicht van de in te vullen gegevens:

 • Contactgegevens van de huurder(s) en de verhuurder(s). Aangezien de huurder de aanvraag opstart, zal de huurder ook het ondernemingsnummer (in geval van vennootschap of eenmanszaak) of het rijksregisternummer (in geval van privé persoon) van de verhuurder moeten opgeven.
 • Adresgegevens van het (de) pand(en)
 • Gegevens over de basis huurovereenkomst (registratienummer, datum of dergelijke)
 • Onderlinge afspraken:
  • Aantal maanden (3-6) en startmaand van de periode van opschorting van de verplichting voor de huurder tot betaling van de handelshuur per pand, inclusief lasten (ten vroegste vanaf de huur die in de maand april verviel). 
  • Aantal maanden (1-2) kwijtschelding huur, incl. lasten, per pand, door de verhuurder.
  • Aantal maanden (1-4) waarvoor de huurder een handelshuurlening aanvraagt.
 • Gevraagd bedrag handelshuurlening
 • Een Belgisch rekeningnummer van de verhuurder (voor de uitbetaling) en van de huurder (voor de domiciliëring/terugbetaling van de lening aan PMV/z-Leningen).
 • Bevestiging van de verklaringen op eer.

Waarom moet ik als eenmanszaak de gegevens van mijn partner opgeven, indien ik gehuwd of wettelijk samenwonend ben?

De gegevens van de partner worden opgevraagd omdat je partner de leningsovereenkomst (PMV/z-Leningen) ter kennisname mee zal moeten ondertekenen.

Hoe krijg ik toegang tot de applicatie? 

Alle info over het toegangsbeheer vind je hier terug. Je vindt hier ook een stappenplan om jouw toegang te verkrijgen.

Hoe verloopt het verdere traject na de aanvraag?

De aanvraag dient te worden bevestigd door de verhuurder. De aanvraag wordt door VLAIO getoetst aan de voorwaarden en wordt in principe volledig elektronisch afgehandeld. Je zal als onderneming zeer snel een beslissing i.v.m. de goedkeuring krijgen. VLAIO zal deze beslissing per e-mail meedelen aan zowel de huurder als de verhuurder. 

Is je aanvraag goedgekeurd? 

 • Dan zijn de afspraken met de verhuurder over de tijdelijke opschorting van de verplichting tot betaling van de handelshuur definitief bevestigd. De onderlinge overeenkomst, die geldt als een addendum bij het originele huurcontract, wordt automatisch opgemaakt door de online tool en kan daar gedownload worden.
 • Dan is dit het verdere traject van je aanvraag voor een handelshuurlening:
  • VLAIO stuurt je gegevens door naar PMV/z-Leningen nv;
  • PMV/z-Leningen nv stelt een leningsovereenkomst op en verstuurt deze naar jou als huurder ter ondertekening;
  • Zodra PMV/z-Leningen nv de leningsovereenkomst, door jou ondertekend, terug ontvangen heeft, betaalt ze het verschuldigde bedrag op een Belgisch rekeningnummer op naam van de verhuurder. Deze betaling geldt als een betaling van de huurder. 

Wat is de status van mijn aanvraag handelshuurlening?

Je kan de status van je aanvraag steeds nakijken door opnieuw in te loggen in de applicatie (www.aanvraaghandelshuurlening.be) en op je dossiernummer te klikken: 

 • Als de status van je dossier ‘in behandeling (huurder)’ is, moet de aanvraag nog worden bevestigd door de extra bestuurder(s) die je eventueel hebt toegevoegd. Vraag hen zelf om dit zo snel mogelijk te doen.
 • Als de status ‘in behandeling (verhuurder)’ is, moet de verhuurder de aanvraag nog bevestigen. Deze wordt hiervan per e-mail verwittigd. Als je vindt dat dit (te) lang duurt, raden we je aan contact op te nemen met de verhuurder.
 • Als de status ‘goedgekeurd (verhuurder)’ is, wordt de aanvraag nog onderzocht door VLAIO.
 • Als de status ‘goedgekeurd (VLAIO)’ is, is de aanvraag definitief goedgekeurd. Dit houdt in dat de aanvraag bevestigd is door de verhuurder én goedgekeurd is door VLAIO. In dit geval werden je gegevens doorgestuurd naar PMV/z-Leningen nv voor de opmaak van de leningsovereenkomst en ontvang je op korte termijn van PMV/z-Leningen een voorstel tot leningsovereenkomst.

We doen ons uiterste best om de behandeltermijn zo kort mogelijk te houden. Sommige aanvragen kunnen automatisch verwerkt worden, andere dossiers hebben nog een bijkomende check nodig. Dit zorgt ervoor dat niet elk dossier een gelijke behandeltermijn doormaakt.

Wanneer krijg ik het voorstel tot leningsovereenkomst van PMV/z-Leningen?

Als je aanvraag goedgekeurd is door VLAIO, stuurt VLAIO je gegevens automatisch door naar PMV/z-Leningen nv voor de opmaak van de leningsovereenkomst. Je ontvangt in principe binnen enkele dagen het voorstel tot leningsovereenkomst van PMV/z-Leningen. 

Kan er één aanvraag ingediend worden voor meerdere handelspanden ?

Eén aanvraag kan betrekking hebben op meerdere panden indien je als huurder meerdere panden huurt van eenzelfde verhuurder én indien er voor deze panden één basishuurcontract is.

Indien je meerdere panden huurt bij eenzelfde verhuurder via aparte huurcontracten of indien je meerdere panden huurt bij verscheidene verhuurders, dan kunnen deze niet in één aanvraag opgenomen worden. 

Het maximum bedrag van de lening bedraagt 4 maand huur per pand, met een maximum bedrag van 60.000 euro per pandHet totale bedrag dat één onderneming kan ontlenen is maximaal 150.000 euro (voor alle panden samen).

Kan je als huurder meer dan één handelshuurlening aanvragen ?

Ondernemingen kunnen eventueel meerdere handelshuurleningen aanvragen indien ze meerdere panden huren.:

 • Indien meerdere panden gehuurd worden bij eenzelfde verhuurder via één gezamenlijke huurovereenkomst, dan worden de verschillende panden best opgenomen in één aanvraag voor één handelshuurlening. 
 • Indien meerdere panden gehuurd worden bij eenzelfde verhuurder via meerdere, aparte huurovereenkomsten, dan kan je meerdere handelshuurleningen aanvragen. Het geleende bedrag per onderneming kan in totaliteit wel nooit meer dan € 150.000 bedragen.
 • Indien meerdere panden gehuurd worden bij verschillende verhuurders, kan je meerdere handelshuurleningen aanvragen. Het geleende bedrag per onderneming kan in totaliteit wel nooit meer dan € 150.000 bedragen.

Waar kan ik de onderlinge overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder terugvinden?

De onderlinge overeenkomst, die geldt als een addendum bij het originele huurcontract, wordt automatisch opgemaakt door de online tool en kan daar gedownload worden.

Hier vind je alvast een modelovereenkomst dewelke kan afgesloten worden tussen de huurder en verhuurder. Je moet deze niet downloaden of op papier invullen. Deze modelovereenkomst geeft alleen aan wat je zal moeten invullen in de online tool. Je kan deze gebruiken als voorbereiding op je aanvraag. Op basis hiervan kan je al info verzamelen en onderlinge afspraken maken.

Nadat de aanvraag via de online tool is ingediend en definitief is goedgekeurd, maakt het systeem dus automatisch jouw overeenkomst aan op basis van de ingevulde gegevens. Jouw onderlinge overeenkomst kan je vervolgens terugvinden door opnieuw in te loggen in de applicatie (www.aanvraaghandelshuurlening.be). Je vindt de overeenkomst naast het betreffende dossiernummer en kan deze afdrukken of downloaden.

Webinar 10 juli 2020

VLAIO organiseerde op 10 juli een webinar over de handelshuurlening. De opname kan je hier bekijken.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail