Ook duurzaam transport krijgt steun via ecologiepremie+

Publicatiedatum
VLAIO steunt via de ecologiepremie+ ondernemingen voor ecologie-investeringen uit een limitatieve technologieënlijst. Deze lijst werd uitgebreid met steun voor duurzaam transport. Ook krijgen vanaf heden investeringen voor waterzuivering en –besparing een hogere toeslag.

92 ton minder CO2-uitstoot per vrachtwagen 

De ecologiepremie+ steunt ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. Alleen investeringen die voorkomen op de limitatieve lijst van gestandaardiseerde ecologie-technologieën, komen in aanmerking. De Vlaamse Regering heeft nu beslist deze lijst uit te breiden met duurzaam transport. 

Concreet gaat het om:  

  • Elektrische vrachtwagens en bussen;  
  • Vrachtwagens met een brandstofcel op waterstof; 
  • Dual-fuel motoren (waterstof-diesel) voor vrachtwagens en containerliften. 

Naar schatting kunnen deze ecologie-technologieën per vrachtwagen een vermindering van 92 ton CO2-uitstoot per jaar realiseren. Ter vergelijking: dit stemt overeen met de aanplanting van bijna 8 ha bos per vrachtwagen. 

Steun voor duurzaam transport  

Elektrische voertuigen zijn momenteel de duurzaamste en komen vanaf heden in aanmerking voor de ecologiepremie+. De gemiddelde steun bedraagt € 125.000 voor één vrachtwagen en € 148.500 voor één autobus. Ook de ombouw van dieselmotoren naar dual-fuel motoren (met injectie van waterstof) komt in aanmerking. Daarvoor bedraagt de subsidie gemiddeld € 36.000. Een vrachtwagen die is uitgerust met een waterstof brandstofcel kan rekenen op een ecologiepremie van ongeveer € 90.000.  

Zoveel mogelijk bedrijven laten proeven van transitie 

Om zoveel mogelijk bedrijven de kans te geven om met deze technologieën te experimenteren, is de ecologiepremie+ per aanvrager beperkt tot maximaal twee vrachtwagens op elektriciteit, twee autobussen op elektriciteit en twee vrachtwagens op waterstof. Zo kan een maximaal aantal ondernemers nagaan of de duurzame transitie op vlak van transport voor hen nu reeds een haalbare kaart is. De steun is cumuleerbaar met federale maatregelen. 

Meer steun voor duurzaam waterverbruik 

Een andere belangrijke aanpassing aan de lijst is het verhogen van de steun voor investeringen rond waterzuivering en -hergebruik. Gemiddeld verdubbelt de momenteel toegekende steun voor bepaalde ecologie-technologieën. Het gaat dan onder meer om een combinatie van ultrafiltratie en omgekeerde osmose of voor een membraanbioreactor en omgekeerde osmose.  

Alle info en aanvragen via vlaio.be/ecologiepremie

Aanpassing lijst voor op gas gebaseerde technologieën 

Tenslotte werden ook een aantal op gas gebaseerde technologieën verwijderd van de limitatieve lijst. Deze investeringen komen dus niet langer in aanmerking voor de ecologiepremie+: 

  • T201058: Voertuig lichte vracht (max 3,5 ton) met CNG (Compressed Natural Gas) als brandstof 
  • T201068: Vrachtwagen dual fuel met als brandstof meer dan 90% LNG (Liquefied Natural Gas) en minder dan 10% diesel 
  • T201059: Vrachtwagen met CNG (Compressed Natural Gas) als brandstof 
  • T201060: Vrachtwagen met LNG (Liquefied Natural Gas) als brandstof 
  • T100031: Ombouwset naar aardgasmotoren voor vrachtwagens 
 

Wat is de Ecologiepremie+?  

Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. VLAIO kan via deze premie 15 tot 55% van een ecologie-investering financieren.   

Alleen investeringen uit een limitatieve lijst van technologieën komen in aanmerking (LTL). De technologieën die in aanmerking komen, houden verband met de thema’s koeling, transport, verlichting, warmte, water en diverse. Alle info via vlaio.be/ecologiepremie

 

Delen: