vrachtwagens

Ecologisch en veilig transport

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Uitbetaling

Na een controleperiode ontvangt de onderneming een schriftelijke kennisgeving van de beslissing. Bij een positieve beslissing wordt de steun uitbetaald op het Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Alle stukken die betrekking hebben op de subsidie dienen minstens vijf jaar na datum van de steunaanvraag bewaard te worden en op verzoek van het Agentschap Innoveren & Ondernemen voorgelegd te kunnen worden.

De opgegeven motorvoertuigen en maatregelen dienen minstens 3 jaar in bezit te zijn van de steunaanvragende onderneming.

De steunaanvrager deelt onmiddellijk aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen elke situatiewijziging mee die kan leiden tot terugvordering of niet-uitbetaling van de subsidie.

Mijn steunaanvragen

De ingediende steunvragen 2017 t.e.m. 2023 zijn gearchiveerd en kunnen vanaf maart 2024 via het E-loket ondernemers als pdf-document ingekeken en bewaard worden.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.