vrachtwagens

Ecologisch en veilig transport

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Ecologisch en veilig transport van goederen

Deze subsidie wil ondernemingen aanmoedigen om uitgaven te doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg. Ondernemingen die beschikken over ten minste één voertuig van meer dan 3,5 ton komen in aanmerking.

Wettelijk kader

Europese de-minimisverordening
Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun

Kaderdecreet
Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer

Ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer

Ministerieel besluit van 11 januari 2019 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer

Ministerieel besluit van 24 augustus 2021 van de bijlage van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer

Ministerieel besluit van 5 mei 2022 tot wijziging van de subsidiebedragen in artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2023 tot wijziging en opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.