vrachtwagens

Ecologisch en veilig transport

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wie en welke uitgaven komen in aanmerking?

Wie komt in aanmerking?

 • De onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.
 • De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering: het betreft o.m. eenmanszaken, nv’s, bvba’s, bv's, … Vzw’s, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen en de maatschap zijn uitgesloten.
 • De onderneming staat niet onder de dominerende invloed van een administratieve overheid. Er is een vermoeden van dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten van deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van een administratieve overheid zijn.
 • De onderneming voldoet aan de de-minimis steunverordening
 • De onderneming beschikt over ten minste één voertuig van meer dan 3,5 ton dat ingeschreven is in België. De onderneming is eigenaar of is leasingnemer in het kader van een leasingcontract met een contractduur van tenminste 36 maanden. Onder voertuigen wordt verstaan alle motorvoertuigen of samenstellen van voertuigen, bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen, waarvan het maximale toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt.

De steunaanvrager is:

 • ofwel eigenaar en gebruikt het voertuig zelf of stelt het voertuig voor minder dan 36 maanden ter beschikking aan derden
 • ofwel is leasingnemer (huur, lease) gedurende minstens 36 maanden van het voertuig.

Opleggers en aanhangwagens kunnen niet als voertuig opgegeven worden in de steunaanvraag. De op te geven uitgaven van de in aanmerking komende maatregelen mogen wel betrekking hebben op opleggers en aanhangwagens op voorwaarde dat zij onderdeel zijn van een samenstel van voertuigen.

Uitgaven die in aanmerking komen

Volgende uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie op voorwaarde dat de contracten of facturen gesloten zijn of dateren van na 1 januari 2017:

 • voor rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag,
 • voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft,
 • voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast,
 • ter bevordering van de efficiëntie,
 • voor maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats,
 • voor maatregelen ter vermijding van diefstal.

Enkel uitgaven van maatregelen die nieuw zijn of waren na 31 december 2016 komen in aanmerking voor steun. Maatregelen die reeds bestonden vóór 1/1/2017 komen niet in aanmerking.
De maatregelen kunnen slechts één keer gesteund worden.

De uitgebreide lijst van in aanmerking komende uitgaven van de 6 rubrieken is opgenomen als bijlage van het ministerieel wijzigingsbesluit van 24 augustus 2021 .

Onder uitgaven wordt verstaan aankoop, huur of leasing van de in aanmerking komende diensten en goederen.

Uitgaven die niet in aanmerking komen

Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor steun:

 • voor maatregelen die wettelijk verplicht zijn,
 • voor maatregelen die de homologatie van het voertuig wijzigen en waarvoor geen nieuwe goedkeuring is verkregen,
 • uitgaven of maatregelen voor voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven,
 • de uitgaven die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en niet gespecialiseerde adviezen,
 • de installatiekosten.

De voertuigen en maatregelen moeten minstens 3 jaar in de steunaanvragende onderneming blijven.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.