vrachtwagens

Ecologisch en veilig transport

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De steun bedraagt maximaal € 100.000 per onderneming voor de drie kalenderjaren 2020, 2021 en 2022 (steun van de aanvragen 2020, 2021 en 2022 samen). Het steunpercentage is 30% of 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun is beperkt tot een maximum van € 3.000 per voertuig voor de steunaanvraag 2022 (maximum € 1.500 per voertuig voor de steunaanvraag 2023).

De steun van deze steunmaatregel kan niet gecumuleerd worden met andere steun, ongeacht de vorm en het doel van de steun voor dezelfde uitgaven.

Voorwaarde om vrijstelling te genieten van de vennootschapsbelasting

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail