vrachtwagens

Ecologisch en veilig transport

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De steun bedraagt maximaal € 100.000 per onderneming voor de drie kalenderjaren 2019, 2020 en 2021 (steun van de aanvragen 2019, 2020 en 2021 samen). Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun is beperkt tot een maximum van € 5.000 per voertuig.

De steun van deze steunmaatregel kan niet gecumuleerd worden met andere steun, ongeacht de vorm en het doel van de steun voor dezelfde uitgaven.

Voorwaarde om vrijstelling te genieten van de vennootschapsbelasting

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail