De steunmaatregel wordt verdergezet in 2020. De digitale steunaanvraag 2020 staat momenteel nog niet open. Deze zal nog in het eerste kwartaal van 2020 opengesteld worden. De steun is maximaal 100.000 euro voor de periode 2018-2019-2020 (steun van de aanvragen 2018, 2019 en 2020 samen). Er zal steun kunnen aangevraagd worden voor uitgaven vanaf 1/1/2017, voor maatregelen die nieuw waren na 31/12/2016, voor zover voor deze uitgaven nog geen steun verleend werd.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De steun bedraagt maximaal € 100.000 per onderneming voor de drie kalenderjaren 2018, 2019 en 2020 (steun van de aanvragen 2018, 2019 en 2020 samen). Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun is beperkt tot een maximum van € 5.000 per voertuig.

De steun van deze steunmaatregel kan niet gecumuleerd worden met andere steun, ongeacht de vorm en het doel van de steun voor dezelfde uitgaven.

Voorwaarde om vrijstelling te genieten van de vennootschapsbelasting

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail