vrachtwagens

Ecologisch en veilig transport

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De steun bedraagt maximaal € 100.000 per onderneming voor de drie kalenderjaren 2021, 2022 en 2023 (steun van de aanvragen 2021, 2022 en 2023 samen). Het steunpercentage is 30% of 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun is beperkt tot maximum van € 1.500 per opgegeven motorvoertuig voor de steunaanvraag 2023.

De steun van deze steunmaatregel kan niet gecumuleerd worden met andere steun, ongeacht de vorm en het doel van de steun voor dezelfde uitgaven.

Voorwaarde om vrijstelling te genieten van de vennootschapsbelasting

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.