Hoeveel bedraagt de subsidie?

De steun bedraagt maximaal € 100.000 per onderneming voor uitgaven verricht in de drie kalenderjaren 2017, 2018 of 2019. Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun is beperkt tot een maximum van € 5.000 per voertuig.

De steun van deze steunmaatregel kan niet gecumuleerd worden met andere steun, ongeacht de vorm en het doel van de steun voor dezelfde uitgaven.

Voorwaarde om vrijstelling te genieten van de vennootschapsbelasting

Verhoging maximum subsidiebedrag op 21 december 2018

Op 21 december 2018 besliste de Vlaamse regering om het maximum subsidiebedrag van € 3.000 naar € 5.000 te verhogen per voertuig. Deze beslissing is van toepassing op alle steunaanvragen ingediend vanaf 20 november 2017 in de periode 2017-2019.

Dit houdt in dat je voor uje aanvraag meer subsidie kan ontvangen per opgegeven voertuig. Als je reeds het steunplafond van maximum 100.000 euro per onderneming in de periode 2017-2019 hebt bereikt met de aanvragen 2017, 2018 en/of 2019, dan is er geen steunverhoging meer mogelijk.

Om van deze steunverhoging te kunnen genieten moet je inloggen om je onderneming te selecteren. Via de knop historiek zie je de aanvraag die je kan herzien voor de verhoging. Met de toets herzien open je de aanvraag 2017/2018. Het teveel aan eerder opgegeven uitgaven wordt ingeroepen voor de berekening van de steunverhoging. Daarenboven kan je nog extra uitgaven (aanvraag 2017 > extra uitgaven in 2017 en aanvraag 2018 > extra uitgaven in 2017 en/of 2018) toevoegen zolang deze nog niet in de aanvraag 2017, 2018 en 2019 zijn opgegeven. De eerder opgegeven voertuigen en uitgaven kunnen niet meer gewijzigd worden. Er kunnen ook geen voertuigen toegevoegd of verwijderd worden.

Voor aanvragen die met het teveel aan eerder opgegeven uitgaven reeds het maximum steunbedrag van € 5.000 per voertuig bereiken, kan je onmiddellijk naar het einde van de steunaanvraag gaan om deze opnieuw in te dienen. Voor de andere aanvragen is het mogelijk om voorafgaand nog extra maatregelen en uitgaven op te geven en dan de steunaanvraag opnieuw in te dienen.

Op het scherm voorafgaand aan het indienscherm, wordt de berekening van de steunverhoging weergegeven op basis van het steunplafond van maximum € 100.000 in de periode 2017-2019, de reeds uitbetaalde steun 2017 en/of 2018, de aangevraagde/uitbetaalde steun 2019 en de opgegeven uitgaven.

Je kan je steunaanvraag 2017 en/of 2018 voor de steunverhoging opnieuw indienen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail