Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

Aanvraagprocedure ecologiepremie+

Hoe een aanvraag starten?

 1. Controleer of je aan alle voorwaarden voldoet. 
 2. Kijk na dat de investeringen voorkomen op de laatst geldige limitatieve lijst van technologieën (pdf-versie).
 3. Start de aanvraag door een van onderstaande opties: 
  • Je hebt nog nooit een aanvraag ingediend in de ecologiepremie of kmo-portefeuille? Dan dien je je eerst te registreren.
  • Je bent reeds geregistreerd als onderneming en gemachtigd persoon in de ecologiepremie of kmo-portefeuille, dan kan je je hier aanmelden voor een steunaanvraag of een bestaand dossier opvolgen.

Meer info in de demo van de aanvraag.

Welke informatie is nodig tijdens de aanvraag?

 • offerte of bestelbon van de aangevraagde technologie met opsplitsing van de investeringskosten, zonder btw, van de verplichte en eventueel optionele componenten;
 • nummer van de corresponderende technologie op de limitatieve technologieënlijst
 • document bepaling grootte onderneming
 • document toelichting bij de gestelde vragen met de technische vragen per technologie. Voor technologieën 201095 tot 201099 krijg je deze vragen gesteld van je VLAIO-dossierbehandelaar na het indienen van je steunaanvraag.

Bij het ontbreken van informatie zal een VLAIO-dossierbehandelaar contact met je opnemen. Je hebt 30 kalenderdagen de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren.

Handige tips

 • Laat je bijstaan door een VLAIO bedrijfsadviseur. Vertel hun wat jouw investeringsplannen zijn. Ze bekijken samen met jou of je kans maakt op subsidiëring en waar de aandachtspunten liggen voor het opmaken van een goede subsidieaanvraag.
 • Je kan de aanvraag ten allen tijde onderbreken en op een later tijdstip vervolledigen. Onvolledige aanvragen die niet binnen de twee weken vervolledigd zijn, worden automatisch afgesloten door de applicatie. Je ontvangt hierover een e-mail.
 • Indien meerdere malen geïnvesteerd wordt in dezelfde technologie, moet je de som van de investeringen bij elke component opgeven.

Ontvankelijkheidscheck

VLAIO zal de aanvragen na indiening beoordelen op basis van onderstaande ontvankelijkheidscriteria: 

 • onderneming voldoet aan de voorwaarden voor indiening
 • investeringen voldoen aan voorwaarden van de aangevraagde technologie
 • onderneming is nog niet gestart met investeren en zal pas starten de eerste dag van de maand na de datum van indiening
 • investering is op geen enkele wijze wettelijk verplicht

Hoe verloopt een dossier?

 • 1

  De ecologiepremie dient eerst aangevraagd te worden op basis van offertes. Na ontvangstbevestiging van je aanvraag per e-mail, of zodra de status van je aanvraag ‘ingediend’ is, kan je ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand van indiening, starten met de investering en de eerste facturen ontvangen, zonder dat er al een formele beslissing tot steuntoekenning is overgemaakt.

 • 2

  De formele bevestiging van de toekenning van de subsidie gebeurt gemiddeld pas twee maanden nadat je de aanvraag hebt gedaan. De beslissing wordt per brief meegedeeld. De status van de aanvraag in de applicatie wijzigt naar ‘beslist’. Pas vanaf dan kan de uitbetaling van de subsidie al dan niet in schijven aangevraagd worden.

 • 3

  Bij aanvraag van de laatste schijf of de uitbetaling van de volledige subsidie zal een onafhankelijk controle van het dossier gebeuren. De doorlooptijd van de controle bedraagt doorgaans 3 maanden.

Een onderneming kan haar dossierverloop online volgen doordat de verschillende stadia, waarin haar aanvraag zich bevindt, worden weergegeven door middel van volgende statussen.

De onderneming kan deze statussen raadplegen door in te loggen via haar URL op de webapplicatie en naar ‘mijn dossiers’ door te klikken.

De verschillende statussen zijn:

 • Gestart: De onderneming is begonnen met het indienen van een subsidieaanvraag maar heeft deze nog niet afgewerkt en kan ze nog steeds wijzigen
 • Ingediend: De subsidieaanvraag is gefinaliseerd maar moet nog getoetst worden aan de voorwaarden
 • Ontvankelijk: De subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden en komt in aanmerking voor een ecologiepremie
 • Beslist: De subsidieaanvraag werd positief beslist en de beslissing tot subsidietoekenning werd door de administratie aan de onderneming verzonden
 • In uitbetaling: De onderneming vroeg minstens al één schijf van de uitbetaling aan
 • Afgewerkt: Het subsidiedossier is volledig afgehandeld
 • Onontvankelijk: De subsidieaanvraag voldoet niet aan de voorwaarden
 • Geannuleerd: Het subsidiedossier werd geannuleerd en is bijgevolg afgehandeld
 • Opgeschort: Het subsidiedossier werd opgeschort en daardoor worden alle acties tijdelijk geblokkeerd

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.