Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

Aanvraagprocedure Ecologiepremie+

Hoe een aanvraag indienen en opvolgen?

 • Je hebt nog nooit een aanvraag ingediend in de ecologiepremie of kmo-portefeuille? Dan dien je je eerst te registreren.
 • Je bent reeds geregistreerd als onderneming en gemachtigd persoon in de ecologiepremie of kmo-portefeuille, dan kan je je hier aanmelden voor een steunaanvraag of een bestaand dossier opvolgen.

Nieuw vanaf 16 juli 2020

In de digitale aanvraag werden per technologie een aantal vragen toegevoegd over de technische kenmerken van de installatie (vermogens, verbruik, etc.). Dit is nodig voor het opvolgen van de klimaatefficiëntie van de ecologiesteun. Download de toelichting bij de gestelde vragen.

Ook is het vanaf 16 juli 2020 verplicht de bestelbon/offerte van de ecologie-investering op te laden in de digitale aanvraag. Meer info in de demo van de aanvraag.

Enkele handige tips om een dossier in te dienen

 • Als je een energie- of milieubesparende investering doet, controleer den best de laatste limitatieve technologieënlijst of laat je bijstaan door een bedrijfsadviseur van ons agentschap om je de juiste technologienummers aan te reiken. Noteer de technologienummers waarvoor je in aanmerking wenst te komen want je hebt ze nodig in de aanvraag.
 • Het is handig dat je op de offertes de essentiële investeringscomponenten van de technologieën zoals ze op de limitatieve technologieënlijst staan, laat vermelden door je leverancier. Je dient bij de aanvraag voor elke investeringscomponent namelijk een investeringsbedrag in te vullen. Hier mogen installatiekosten niet bijgerekend worden.

Welke documenten en informatie houd je best klaar tijdens de aanvraag?

 • offerte van de technologie met de indeling en bedragen zoals op de technologieënlijst staat
 • de nummers van de corresponderende technologieën op de limitatieve technologieënlijst
 • het document de bepaling grootte onderneming

Je kan de aanvraag ten allen tijde onderbreken en op een later tijdstip vervolledigen. Onvolledige aanvragen die niet binnen de twee weken vervolledigd zijn, worden automatisch afgesloten door de applicatie. Je ontvangt hierover een e-mail.

Indien meerdere malen geïnvesteerd wordt in dezelfde technologie, moet je de som van de investeringen bij elke component opgeven.

Hoe verloopt een dossier?

 • 1

  De ecologiepremie dient eerst aangevraagd te worden op basis van offertes. Na ontvangstbevestiging van je aanvraag per e-mail, of zodra de status van je aanvraag ‘ingediend’ is, kan je ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand van indiening, starten met de investering en de eerste facturen ontvangen, zonder dat er al een formele beslissing tot steuntoekenning is overgemaakt.

 • 2

  De formele bevestiging van de toekenning van de subsidie gebeurt gemiddeld pas twee maanden nadat je de aanvraag hebt gedaan. De beslissing wordt per brief meegedeeld. De status van de aanvraag in de applicatie wijzigt naar ‘beslist’. Pas vanaf dan kan de uitbetaling van de subsidie al dan niet in schijven aangevraagd worden.

 • 3

  Bij aanvraag van de laatste schijf of de uitbetaling van de volledige subsidie zal een onafhankelijk controle van het dossier gebeuren. De doorlooptijd van de controle bedraagt doorgaans 3 maanden.

Een onderneming kan haar dossierverloop online volgen doordat de verschillende stadia, waarin haar aanvraag zich bevindt, worden weergegeven door middel van volgende statussen.

De onderneming kan deze statussen raadplegen door in te loggen via haar URL op de webapplicatie en naar ‘mijn dossiers’ door te klikken.

De verschillende statussen zijn:

 • Gestart: De onderneming is begonnen met het indienen van een subsidieaanvraag maar heeft deze nog niet afgewerkt en kan ze nog steeds wijzigen
 • Ingediend: De subsidieaanvraag is gefinaliseerd maar moet nog getoetst worden aan de voorwaarden
 • Ontvankelijk: De subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden en komt in aanmerking voor een ecologiepremie
 • Beslist: De subsidieaanvraag werd positief beslist en de beslissing tot subsidietoekenning werd door de administratie aan de onderneming verzonden
 • In uitbetaling: De onderneming vroeg minstens al één schijf van de uitbetaling aan
 • Afgewerkt: Het subsidiedossier is volledig afgehandeld
 • Onontvankelijk: De subsidieaanvraag voldoet niet aan de voorwaarden
 • Geannuleerd: Het subsidiedossier werd geannuleerd en is bijgevolg afgehandeld
 • Opgeschort: Het subsidiedossier werd opgeschort en daardoor worden alle acties tijdelijk geblokkeerd

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail