Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

Wat is de ecologiepremie+?

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Aanvraag of opvolging van een steundossier verloopt via deze website (zie roze knop bovenaan).

Recente wijzigingen

Limitatieve technologieënlijst

Bij ministerieel besluit van 2 september 2022 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing op steunaanvragen ingediend vanaf 5 september 2022.

Volgende technologieën zijn aangepast:

  • T 1170, 1171, 201061, 201067 en 201082: aanpassing van de uitleg.
  • T 201084: aanpassing van ombouw naar vrachtwagen dual fuel (waterstof-diesel)
  • T 201085: aanpassing van de naam en de uitleg.
  • T 201089 en 201090: toevoeging van nieuwe technologieën.
  • T 201049: schrapping van de technologie.
  • Toevoeging van definitie voor slimme sturing bij laadstations.
  • Toevoeging van hemelwater aan de definitie laagwaardig water.

Aanvraagprocedure

Sinds 16 juli 2020 is de aanvraagprocedure aangepast met het oog op het opvolgen van de subsidiemaatregel. Er wordt meer informatie over de investering en het gebruik ervan opgevraagd om te kunnen berekenen hoeveel CO2-uitstoot wordt vermeden.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail