Wat is de ecologiepremie+?

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Aanvraag of opvolging van een steundossier verloopt via deze website (zie roze knop bovenaan).

Recente wijzigingen

Limitatieve technologieënlijst in een nieuw kleedje

Om hem gebruiksvriendelijker te maken is de lijst in een nieuwe lay-out gegoten. De technologieën zijn ingedeeld volgens volgende thema’s: koeling, transport, verlichting, warmte/verwarming, water en diverse. Vooraan staat een index.

Limitatieve technologieënlijst

Bij ministerieel besluit van 24 januari 2019 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst zal van toepassing zijn op steunaanvragen ingediend vanaf 1 februari 2019.

Volgende technologieën zijn aangepast:

  • T 1300, 1339, 1361, 100078, 201046 en 201067: telkens een aanpassing van de uitleg;
  • T 201050, 201061: een aanpassing van de uitleg en het maximum vermogen;
  • Aandachtspunt 8: een kleine toevoeging.

Volgende technologie is toegevoegd:

  • T 201069 – walstroomvoorziening voor zeeschepen.

Volgende technologie is geschrapt:

  • T 200001 – geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail