Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

Wat is de ecologiepremie+?

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Aanvraag of opvolging van een steundossier verloopt via deze website (zie roze knop bovenaan).

Recente wijzigingen

Limitatieve technologieënlijst (pdf-versie)

Bij ministerieel besluit van 1 december 2023 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing op steunaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2024.

De aanpassingen zijn in het kader van de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) die op 1 juli 2023 in werking is getreden:

  • T 201081: schrapping technologie;
  • T 201071, T 201072, T 201098, T 553, T 201087, T 201051, T 201084 en T 201085: aanpassing van het subsidiepercentage;
  • T 1170 en T 1171: aanpassing van de uitleg;
  • Aandachtspunten: aanpassing definitie restwarmte/-energie, toevoeging definitie niet publiek laadstation en toevoeging definitie duurzaam opgewekte elektrische energie.

Bijkomend is de Limitatieve Technologieënlijst nu ook beschikbaar als doorzoekbare databank. Je kan ook de pdf-versies van de limitatieve lijst nog steeds downloaden.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.