Wat is de ecologiepremie+?

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Aanvraag of opvolging van een steundossier verloopt via deze website (zie roze knop bovenaan).

Recente wijzigingen

Limitatieve technologieënlijst

Bij ministerieel besluit van 27 april 2018 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst zal van toepassing zijn op steunaanvragen ingediend vanaf 8 mei 2018.
Volgende technologieën zijn aangepast:

  • T 1300, 1301, 1303, 1309, 1361 en 201066 - telkens een aanpassing van de uitleg.
  • T 1327 - een aanpassing van de uitleg 
  • T 201041 - een aanpassing van de uitleg en van de component
  • T 1170 en 1171 - een aanpassing van de uitleg en van de component

Volgende technologie is toegevoegd:

  • T 201068 - vrachtwagen dual fuel

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail