Wat is de ecologiepremie+?

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Aanvraag of opvolging van een steundossier verloopt via deze website (zie roze knop bovenaan).

Recente wijzigingen

Limitatieve technologieënlijst

Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2019 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing op steunaanvragen ingediend vanaf 18 november 2019.

Volgende technologieën zijn aangepast:

  • T 1300, 1301 en 201066: telkens een aanpassing van:
    • de naam;
    • de uitleg: het koelmeubel zelf komt niet in aanmerking voor steun;
    • essentiële component: een precisering.
  • T 1303: een aanpassing van de naam en een toevoeging van CO2 als koelmiddel in het primaire koelsysteem.
  • T 201050, 201052 en 201061: deze technologieën komen enkel in aanmerking als minstens 80% van de energie-inhoud wordt gebruikt voor proceswarmte. Investeringen voor klimatisatie komen niet in aanmerking.
  • T 201062: aanpassing van de naam.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail