Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

Wat is de ecologiepremie+?

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Aanvraag of opvolging van een steundossier verloopt via deze website (zie roze knop bovenaan).

Recente wijzigingen

Limitatieve technologieënlijst

Bij ministerieel besluit van 6 mei 2021 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing op steunaanvragen ingediend vanaf 24 mei 2021.

Volgende technologieën zijn aangepast:

  • T 1339, 1361, 100078, 201050, 202052, 201061 en 201067: telkens een aanpassing van de uitleg.
  • T 201073, 201078, 201079, 201080 en 201081: toevoeging van nieuwe technologieën.
  • T 200006 en 200008: schrapping van technologieën.
  • T 201059, 201060 en 201068: aanpassing van de ecoklasse van de technologieën.
  • Toevoeging van definities voor proceswarmte, laadinfrastructuur en groene energie en aanpassing van de definitie voor restenergie.

Aanvraagprocedure

Sinds 16 juli 2020 is de aanvraagprocedure aangepast met het oog op het opvolgen van de subsidiemaatregel. Er wordt meer informatie over de investering en het gebruik ervan opgevraagd om te kunnen berekenen hoeveel CO2-uitstoot wordt vermeden.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail