Wat is de ecologiepremie+?

Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Aanvraag of opvolging van een steundossier verloopt via deze website (zie roze knop bovenaan).

Recente wijzigingen

Limitatieve technologieënlijst

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2017 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst zal van toepassing zijn op steunaanvragen ingediend vanaf 31 oktober 2017. Het ministerieel besluit voegt tevens een punt toe aan artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010. Daardoor komen ecologie-investeringen die in een periode van minder dan drie jaar worden terugverdiend niet meer in aanmerking voor de ecologiepremie.

Volgende technologieën werden aangepast:

 • T 1300 ‘een nieuw koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen’: 
  • Geldt vanaf nu enkel voor een koelvermogen tussen 50 en 300 kW,
  • Voor een koelvermogen tot en met 50 kW wordt T 201066 toegevoegd.
 • T 201061 ‘warmtepomp’: 
  • Geldt vanaf nu enkel met als warmtebronsysteem de bodem,
  • Voor warmtebronsysteem restenergie van de industrie wordt T 201067 toegevoegd.
 • T  1179 ‘on-site productie van stikstofgas en T 201054 ‘on-site productie van zuurstof worden geschrapt omdat de terugverdientijd minder dan drie jaar bedraagt
 • T 1357 ‘roetfilter’ wordt geschrapt omdat deze zal worden gesubsidieerd in het nieuwe systeem voor ecologisch en veilig transport
 • De ecologiegetallen werden opnieuw bepaald op basis van een nieuwe methodologie

Nieuwe subsidiepercentages

Op 15 september 2017 besliste de Vlaamse Regering om met ingang van 31 oktober 2017:

 • De subsidiepercentages te wijzigen, voor details zie de pagina ‘Hoeveel bedraagt de ecologiepremie?’
 • De subsidiebonus te schrappen

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail