Europese vlag met ontbrekende ster

Brexit veerkrachtsubsidie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen. Toch nog hinder door de Brexit? Wend je tot de Brexit Adjustment Reserve (BAR).

Terug naar Voorwaarden

Heeft mijn onderneming een aanvaardbare rechtsvorm voor de Brexit veerkrachtsubsidie?

Om steun te kunnen genieten dient een onderneming over een aanvaardbare rechtsvorm te beschikken (Art. 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten).

Deze rechtsvormen zijn:

 • De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
  • De eenmanszaak
  • De beoefenaar van een vrij beroep
 • Handelsvennootschappen van privaat recht met rechtspersoonlijkheid
  • Naamloze vennootschap (nv)
  • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba, ebvba, s-bvba of bv)
  • Coöperatieve vennootschap (cvba, cvoa of cv)
  • Vennootschap onder firma (vof)
  • Commanditaire vennootschap (comm.v of comm.v.a)
  • Economisch samenwerkingsverband (esv)
  • Europese vennootschap (se)
  • Europese Coöperatieve vennootschap (sce)
 • Buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut

Volgende ondernemingen komen niet in aanmerking:

 • De vereniging zonder winstoogmerk of –uitkering (vzw)
 • De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid
 • De feitelijke vereniging
 • De stille handelsvennootschap
 • De tijdelijke handelsvennootschap

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail