kleinhandel

Sector-overschrijdende vergunningen

Gebruik  van  geschreven  materiaal 

Als je in je onderneming over een fotokopieermachine beschikt waarmee je kopieën maakt van geschreven bronnen die auteursrechtelijk beschermd worden, dan moetje hiervan aangifte doen bij REFROBEL.

Meer inlichtingen

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: