Gebruik van geschreven materiaal 

Als je in je onderneming over een fotokopieermachine beschikt waarmee je kopieën maakt van geschreven bronnen die auteursrechtelijk beschermd worden, dan moetje hiervan aangifte doen bij REFROBEL.

Meer inlichtingen