Bedrijfsafval

Als er bedrijfsrestafval opgehaald wordt, moet je een contract afsluiten tussen je bedrijf -als producent van het afval- en de inzamelaar van het bedrijfsrestafval.  Als het bedrijfsrestafval kan worden meegegeven met de tweewekelijkse gemeentelijke inzamelronde van huishoudelijke afvalstoffen en de maximumhoeveelheid daarbij niet wordt overschreden, geldt de contractverplichting niet.

Meer inlichtingen over bedrijfsafval