kleinhandel

Sector-overschrijdende vergunningen

Bedrijfsafval

Ondernemingen moeten verplicht 22 verschillende afvalstromen sorteren aan de bron.  Denk hierbij aan typische afvalproducten zoals  pmd, papier en karton, glas,… maar ook textielafval, houtafval,.. enz.  Een volledige lijst kan je terugvinden bij OVAM. Enkel wanneer je bedrijfsafval zeer beperkt is en overeenkomt wat betreft aard, volume en samenstelling met het afval van een huishouden kan je dit meegeven met de ophaalronde in je stad of gemeente of naar het containerpark brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kleine hoeveelheid papier en karton of een occasionele pmd-zak  Voor bedrijfsrestafval is het volume begrensd op 3 restafvalzakken van 60 liter of één container van 22,5 kg per twee weken die je maximaal in één ronde per twee weken mag meegeven. In dit geval is geen contract nodig met een inzamelaar. Let op, lokale overheden zijn niet verplicht om bedrijfsafval op te halen of te aanvaarden op het recyclagepark, informeer je dus bij de milieudienst van je lokale bestuur.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: