Drankvergunning

Als je een horecazaak uitbaat en je serveert alcoholische dranken dan moet je vooraf een aanvraag voor een drankvergunning indienen bij de gemeente.  Wanneer je enkel bieren en wijnen aanbiedt, moet je een vergunning voor “gegiste dranken” aanvragen. Als je ook sterke dranken wil aanbieden, moet je een “vergunning voor het schenken van sterke drank” aanvragen.

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan drie voorwaarden: je hebt een geldige omgevingsvergunning nodig, je moet een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen en je moet een “horecadossier” samenstellen.

Om alcoholische dranken te verkopen heb je een “handelaarsvergunning alcohol” nodig. Het maakt niet uit of je een groothandel of kleinhandel bent. De handelaarsvergunning alcohol vraag je aan bij de dienst Douane en Accijnzen. Je kan hiervoor ook terecht bij je ondernemingsloket. Ook dan kan de gemeente je nog om een bewijs van goed gedrag en zeden vragen en eventueel om een speciale vergunning voor “verkoop van sterke dranken”.