kleinhandel

Sector-overschrijdende vergunningen

Drankvergunning

Als je een horecazaak uitbaat en je serveert sterke dranken of je gebruikt sterke dranken in je gerechten dan moet je vooraf een aanvraag voor een drankvergunning indienen bij de gemeente.  Ook wanneer je enkel gegiste dranken zoals bier en wijn schenkt, heb je mogelijk een vergunning nodig. Doe dus steeds navraag bij de gemeente waar je je zaak zal uitbaten. Let op, je mag geen sterke dranken serveren, gebruiken of op voorraad hebben zolang de vergunning niet positief beslist is.

Om alcoholische dranken te verkopen heb je een “handelaarsvergunning alcohol” nodig. Het maakt niet uit of je een groothandel of kleinhandel bent. De handelaarsvergunning alcohol vraag je aan bij de dienst Douane en Accijnzen. Je kan hiervoor ook terecht bij je ondernemingsloket. Ook dan kan de gemeente je nog om een uittreksel uit het strafregister vragen en eventueel om een speciale vergunning voor “verkoop van sterke dranken”. Meer informatie kan je vinden in de brochure 'Alcoholhoudende dranken' van FOD Financiën.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: