kleinhandel

Sector-overschrijdende vergunningen

Openingsuren en wekelijkse rustdag

Als kleinhandelaar (verkoop van producten met een rechtstreeks contact met de klant) ben je onderworpen aan de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt (behalve afwijkingen).  Webshops zijn niet onderworpen aan deze wetgeving omdat de aanwezigheid van de klant niet vereist is. Ook kappers en horecazaken vallen niet onder deze wetgeving.

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.  Een wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor drie maanden dezelfde blijven.

Je mag een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet je op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden. Indien je een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiest, is het verboden op zondag andere producten te verkopen dan diegene die je gewoonlijk verkoopt.

Je moet eveneens de sluitingsuren respecteren. Voor het merendeel van de winkels (die op de klassieke manier geopend zijn gedurende de dag) gelden de volgende sluitingsuren:

  • vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Er bestaan afwijkingen op deze regels voor onder andere nachtwinkels, privébureaus voor telecommunicatie, toeristische gemeentes, tankstations, ... 

Meer inlichtingen

FOD Economie 
Algemene Directie KMO-Beleid
Dienst intellectuele beroepen en wetgeving
North Gate 4de verdieping
Koning Albert II laan 16 - 1000 BRUSSEL
T 02 277 81 21
website – e-mail 

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: