kleinhandel

Sector-overschrijdende vergunningen

Brandveiligheid

In veel gevallen (horecazaak, zaak met opslag ontvlambare stoffen, kinderopvang…) zal je ook een attest brandveiligheid moeten hebben.

Vóór de opening van je zaak stuur je per aangetekende brief een aanvraag voor een attest brandveiligheid naar de burgemeester van de gemeente waar je zaak gelegen is. De brandweerdienst maakt dan een verslag op. Op grond hiervan beslist de burgemeester of hij al dan niet een attest aflevert.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: