kleinhandel

Sector-overschrijdende vergunningen

Solden en uitverkopen

Tweemaal per jaar mogen ondernemingen verkopen tegen verlaagde prijzen onder de benaming ‘solden’ of onder een andere gelijkwaardige benaming. De twee soldenperiodes liggen vast, namelijk van 3 januari tot 31 januari en van 1 juli tot 31 juli. Voor de aanvang van de solden geldt de sperperiode (één maand die voorafgaat aan het begin van de soldenperiode).  Tijdens de sperperiode mogen verkopers van kleding, lederwaren en schoenen geen prijsverminderingen aankondigen.

Een uitverkoop is toegelaten wanneer een bepaalde situatie de versnelde verkoop van een productenvoorraad of van een -assortiment vereist.

De omstandigheden waarbij een uitverkoop kan plaatsvinden zijn beperkt tot de volgende: 

  • Gerechtelijke beslissing
  • Overlijden van de verkoper  
  • Overname van een zaak  
  • Stopzetting van de activiteiten  
  • Sluiting of verhuizing van een verkooppunt  
  • Restauratiewerkzaamheden van meer dan 20 werkdagen  
  • Ernstige schade aan de voorraad veroorzaakt door een ramp  
  • Belangrijke belemmering van de activiteit (bv. werken in de straat)  
  • Pensioengerechtigdheid van de verkoper   

Een uitverkoop is beperkt tot maximaal 5 maanden. In geval van uitverkoop omwille van pensioen is de verkoop beperkt tot één jaar.  Tijdens deze verkoop is de verkoper verplicht zijn verkoopprijzen te verlagen en mag hij verkopen met verlies.  De sperperiode voor de solden is niet van toepassing bij uitverkopen.

Meer inlichtingen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center – marktreglementering 
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
T 0800 120 33 – F 0800 120 57
website  - e-mail

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: