kleinhandel

Sector-overschrijdende vergunningen

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wens je een permanente handelszaak te openen van meer dan 400 m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw? Voorzie je handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400 m² netto handelsoppervlakte in jouw nieuwbouwproject? Dan moet je een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten hebben. De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten verving op 1 augustus 2018 de vroegere socio-economische vergunning.

Deze vergunningsplicht geldt niet voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemen voor minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of minder dan 180 dagen (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) per jaar. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Hoe aanvragen?

Meer informatie over het aanvraagformulier kan je terugvinden op het omgevingsloket. In de handleiding voor aanvragers met betrekking tot aanvragen van omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten staat opgenomen welke delen van het algemeen aanvraagformulier je dient in te vullen en welke addenda moeten toegevoegd worden aan jouw aanvraag.

Toepassingsgebied

Een vergunning is nodig voor nieuwe (of nog niet vergunde):

 • niet-tijdelijke kleinhandelsactiviteiten (vanaf 90 of 180 dagen per jaar)
 • in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel > 400 m² NVO (netto verkoopoppervlakte)

En voor wijzigingen aan bestaande kleinhandelsactiviteiten bij het:

 • samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen (netto handelsoppervlakte na samenvoeging > 400 m²)
 • uitbreiden van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300m² NVO of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte
 • wijzigen van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² NVO
 • opsplitsen van kleinhandelsbedrijven van meer dan 400 m², ongeacht of het zich in een handelsgeheel bevindt of niet

De voormelde categorieën van kleinhandel zijn:

 • verkoop van voeding
 • verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 • verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • verkoop van vervoers- en transportmiddelen
 • verkoop van andere volumineuze goederen
 • verkoop van andere niet-volumineuze goederen

Een goed wordt als volumineus beschouwd als de som van de hoogte, de breedte en de diepte minimaal 2,5 m bedraagt.

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geeft toelating voor een combinatie van één of meerdere categorie(ën) met een welbepaalde netto handelsoppervlakte op een welbepaalde locatie (perceel). De vergunning is dus gebonden aan een perceel en niet aan de aanvrager.  

Ook een tijdelijke vergunning mogelijk

Het is mogelijk om een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen voor kleinhandelsactiviteiten die niet langer dan 12 maanden zullen duren. Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld interessant zijn bij een tijdelijke verhuis in functie van verbouwingswerken.

Verval van de vergunning

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur met een vervaltermijn van 5 jaar. Wanneer de kleinhandelsactiviteiten niet zijn aangevat binnen de vijf jaar na het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten of wanneer vergunde kleinhandelsactiviteiten voor meer dan vijf jaar worden onderbroken, komt de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten te vervallen. Wanneer de activiteiten slechts gedeeltelijk zijn aangevat, geldt deze vervalregeling alleen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Deze termijn van 5 jaar wordt geschorst zolang er een beroepsprocedure lopende is, ook indien het beroep handelt over een andere omgevingsvergunning voor hetzelfde project. Omgevingsvergunningen kunnen in fasen aangevraagd worden waarbij verschillende referentiemomenten worden gehanteerd als start van de schorsingsperiode van 5 jaar voor de verschillende fasen. Dit kan interessant zijn indien er een lange bouwfase verwacht alvorens de handelsactiviteiten kunnen starten.
 

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: