Premies voor bedrijven die selectief afvalstromen sorteren

Laatst gewijzigd op 30 jan 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
selectief selecteren en recycleren van afvalstromen
Premies
varieert in functie van type afvalstroom

Wat houdt de maatregel in

Bedrijven die bepaalde afvalstromen selectief opslaan en laten ophalen in functie van een optimale recyclage, kunnen hiervoor een financiële ondersteuning verkrijgen via specifiek opgerichte beheersorganismen.
Voor bedrijfsmatig verpakkingsafval (karton, plasticfolie, pallets, …) verloopt dit via Valipac. Voor afvalolie verloopt dit via VALORLUB. 

Bedrijven en organisaties die willen starten met het sorteren van PMD kunnen bij Fost Plus een eenmalige welkomstpremie van € 75 aanvragen.

Valipac

Valipac is het officieel orgaan voor de uitvoering van de terugname en informatieplicht van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Hun opdracht bestaat erin de overheid de bewijzen te leveren dat de bedrijfsmatige verpakkingen die de leden (de verpakkingsverantwoordelijken) op de Belgische markt hebben gebracht, gerecycleerd en gevaloriseerd worden van zodra ze afval zijn.

Verpakkingsafval zal efficiënter worden gerecycleerd als het al bij de bron gesorteerd is. Daarom wordt financiële steun gegeven aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren. Bedrijven die bedrijfsmatig verpakkingsafval (karton, plasticfolie, pallets, …) sorteren met het oog op recyclage kunnen via Valipac een premie verkrijgen.

Meer info op de website van Valipac Premies voor je bedrijf?

Valorlub

Valorlub is een beheersorganisme dat werd opgericht om te voldoen aan de aanvaardingsplicht voor gebruikte olie. Voor het ophalen en verwerken van gebruikte smeerolie wordt samenwerkt met de verschillende spelers op de markt.

Professionele gebruikers (garagisten, bedrijven,...) die beperkte hoeveelheden afvalolie (jaarlijks maximaal 10.000 liter) laten ophalen via een erkende inzamelaar kunnen via Valorlub een premie verkrijgen.

Meer info op de website van Valorlub Voorwaarden vergoeding voor afvalolie

Fost Plus

Fost Plus is het officieel orgaan voor de uitvoering van de terugname en informatieplicht van huishoudelijk verpakkingsafval. 

Fost Plus betaalt een eenmalige welkomstpremie van € 75 aan bedrijven en organisaties die willen starten met het sorteren van PMD, en die  voor de ophaling ervan voor het eerst een contract afsloten met een aangesloten operator van Fost Plus. Per ondernemingsnummer wordt maximaal één premie uitgekeerd.

Meer info op de website van Fostplus Start nu met PMD sorteren en ontvang een welkomstpremie van 75 euro.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.