Overnameproces

Je loopt rond met het idee om een bedrijf over te nemen? Een overnameproces kan enkele maanden tot meer dan een jaar duren. Om dit complex proces enigszins overzichtelijk en praktisch te benaderen onderscheiden we drie fasen. In deze fasen lichten we een aantal stappen verder toe: voorbereiding, aankoop, integratie.

Een geslaagde overname is het resultaat van een duidelijke visie en scherp strategisch denken. Het meest belangrijke is dat je weet waarom je een ander bedrijf wilt overnemen (starten, versnelde groei, schaalvoordeel, opstap naar het buitenland, verticale of horizontale integratie,…). Een goed inzicht in jouw financiële mogelijkheden is hierbij natuurlijk cruciaal. Daarnaast is het belangrijk dat je alvast kennismaakt met de diverse specialisten die je bij het overnametraject kunt betrekken:

 • Overname adviseur: voorbereiding, procesbegeleiding
 • Bedrijfsrevisoren kantoor: waardebepaling, uitvoeren van audit en due diligence
 • Jurist/advocaat: juridische aspecten, contracten
 • Bankier: financiering
 • Boekhouder: rapportering

De drie fasen binnen een overnameproces

 • 1

  Target zoeken - Waardering target

  Een grondige voorbereiding leert je welk soort bedrijf je wenst over te nemen, welke jouw targets kunnen zijn. Je kan hiermee een zoekprofiel opstellen. Dit omvat talloze kenmerken van de onderneming die je wenst over te nemen, zoals sector, regio, omvang, activiteiten, levensfase, organisatie- en financieringsstructuur, overnamebedrag, … Dit zoekprofiel vormt het uitgangspunt bij jouw zoektocht naar kandidaat ondernemingen.

  Sta best even stil bij dat zoekprofiel en stel jezelf kritische vragen zoals waarom je in die sector zoekt. Vind je de branche nog aantrekkelijk? Wat zijn de groeimogelijkheden en (toekomstige) regelgeving? Sta je na deze laatste check nog steeds achter jouw besluit, dan kan de zoektocht naar geschikte verkopers echt beginnen. Tips en informatie op: Waar vind je een over te nemen bedrijf?

  Als je geïnteresseerd bent, kan je het bedrijf voorzichtig benaderen. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid spelen hierbij een cruciale rol en dit vereist ervaring en expertise. Het inschakelen van een overname-adviseur verhoogt de slaagkansen dan ook aanzienlijk.

  De waardering van een bedrijf is niet vanzelfsprekend. Naast de “harde” gegevens zoals winst/verlies cijfers, spelen ook “gevoelsmatige” factoren grote invloed op de uiteindelijke waarde van een onderneming. Er is duidelijk een verschil tussen waarde en prijs. Een goede waardebepaling vereist een grondige kennis van een onderneming en is per definitie een benadering, meestal uitgedrukt in een prijsvork. De prijs die je dan uiteindelijk zal betalen, wordt bepaald door de onderhandelingen tussen jou en de verkoper. Wees er van bewust dat jullie elk vanuit een andere invalshoek naar de cijfers zullen kijken. De koper kijkt naar de toekomst. De verkoper zal eerder oog hebben voor het verleden. Belangrijk is ook dat je de gegevens vergelijkt met die van de concurrenten uit eenzelfde sector. Zo krijg je een totaalbeeld van de positionering van het bedrijf in de markt. Meer info in hoofdstuk 5 van onze brochure “Uw onderneming klaar voor de overdracht”.

 • 2

  Deal structureren – Financiering – Onderhandeling - Contract

  Een deal goed structureren vraagt veel kennis en ervaring. Dit is misschien wel het luik waarbij je het meest een beroep dient te doen op de expertise van een adviseur. Hoe ga je de deal juridisch structureren? Wat zijn de fiscale implicaties? Wat met het onroerend goed? ...

  Na de structurering van de overname deal, moet de financiering beoordeeld worden. Niet alleen de financiële middelen voor de aankoop maar ook de operationele financiële middelen om het bedrijf verder te zetten. Onder het thema financiering op deze website vind je meer informatie over de mogelijke financieringsvormen.

  Nadat de financiering van de overname beoordeeld en geregeld is, kunnen de intentie-onderhandelingen starten. De "letter of intent" (LOI) legt alle hierin gemaakte afspraken vast en vormt de basis voor het definitief verkoopcontract.

  De "due diligence" kan nu worden opgestart. Dit boekenonderzoek zal de waarde van de target bevestigen en heeft ook een groot juridisch belang. De "due diligence" omvat een grondig onderzoek van de onderneming (financieel, juridisch, sociaal, fiscaal, milieu, IT, …). In onze brochure “Uw onderneming klaar voor de overdracht” wordt in hoofdstuk 2 ook melding gemaakt van de due diligence.

  Als beide partijen akkoord zijn met de uitkomst van de due diligence, kan het overnamecontract gefinaliseerd worden, waarin de finale koopprijs en de “waarborgen en garanties” vermeld worden. Ook hier verwijzen we naar onze brochure, hoofdstuk 6.

 • 3

  Na de overname is de integratie van beide culturen een belangrijke fase om de gewenste meerwaarde te kunnen realiseren. Een goede communicatie naar klanten, leveranciers en personeel ondersteunt deze integratie. Ook de rapportering van beide bedrijven op elkaar afstemmen is een belangrijke uitdaging.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: