Starten door overname

Starten door overname biedt voordelen. Je hebt een stevig lanceerplatform aan kapitaal, ervaren werknemers, klanten en producten die een plaats hebben in de markt. Ondernemers die een bedrijf overnemen doen het aanzienlijk beter qua overlevingskansen en banengroei dan andere starters. Uit onderzoek blijkt dat de overlevingskans bij starten door overname zo’n 90% is.

Een goede voorbereiding is ook bij overname noodzakelijk.

Tijdens de voorbereiding kan je nagaan wat de winstgevendheid was in de periode voor de overname. Van de huidige eigenaar kan je veel informatie verkrijgen over de zaak, de klanten, de leveranciers en de omgeving. Voor al deze voordelen betaal je een overnameprijs aan de eigenaar. Je moet goed afwegen of deze overnameprijs opweegt tegenover de voordelen die je eruit haalt. Je moet hier zeker een aantal bedenkingen maken. Zo is het lang niet zeker dat alle klanten ook daadwerkelijk klant blijven. Ook wat betreft de leveranciers moet je uitzoeken of je op dezelfde voorwaarden kan rekenen als de huidige eigenaar. Indien zo, is dit zeker een voordeel omdat je die voorwaarden, bv. rond betalingsuitstel, meestal nog niet kunt regelen als starter.

Graag verwijzen we naar onze steun en tools voor starters. Ook bij een overname is het belangrijk dat de haalbaarheid en groeimogelijkheden worden bekeken.

Zin om te starten door een zaak over te nemen? Neem dan zeker ook een kijkje op www.overnamemarkt.be.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: