Groeien door overname

Een onderneming kan groeien door autonome groei, maar ook door een ander bedrijf over te nemen, ook wel strategische overname genoemd. Een bedrijf overnemen heeft zeker voordelen qua opstartkosten, synergiën (kostenbesparing van gemeenschappelijke kosten, groter marktaandeel,…), opstap naar het buitenland, verticale of horizontale uitbreiding, …

Met een bedrijfsovername kan ook heel wat mis gaan. Zoals een slechte strategische fit, botsing van bedrijfsculturen, due diligence fouten, … Vandaar dat een geslaagde bedrijfsovername heel wat voorbereiding vraagt. Het stappenplan in het overnameproces helpt om dit proces systematisch aan te pakken. Je laten bijstaan door diverse adviseurs in dit complex overnameproces is ook zeker aangeraden!

Subsidie voor advies bij overname

Voor adviezen bij een overname kan je via de Kmo-portefeuille subsidie krijgen. Het advies kan betrekking hebben op alle mogelijke aspecten die verband houden met een overname zoals:

  • juridisch advies,
  • fiscaal advies,
  • financieel advies,
  • communicatie advies,
  • advies rond personeelsbeleid,
  • ...

Je kan de subsidie ook krijgen om de volledige haalbaarheid van een overname te laten bekijken.

Een voorwaarde is dat je beroep doet op een geregistreerde dienstverlener van de pijler advies. Het advies moet schriftelijk gegeven worden en gepersonaliseerd zijn.

Ontdek alle voorwaarden en vraag je subsidie aan.

Subsidie strategisch advies overname

De Kmo-groeisubsidie is, complementair met de Kmo-portefeuille, een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject.

Het doel van de kmo-groeisubsidie is het stimuleren van groei en het bevorderen van de competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen. Tijdens de belangrijke kantelmomenten in de levensfases van een onderneming, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject, dient de onderneming een nieuwe groeistrategie uit te werken om haar doelstellingen te bereiken.

Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het opstellen van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment. Met deze subsidie wordt de onderneming aldus financieel ondersteund om de loonkost van een strategisch profiel te bekostigen tijdens het eerste werkjaar, dan wel om de kost van een advies door een dienstverlener te financieren. Financiering van zowel loonkost als de kost van een advies zijn ook mogelijk binnen dezelfde aanvraag.

Voor het verwerven van de kennis kan de kmo vrij kiezen om:

  • met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies aan te kopen
  • kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel.

Meer informatie over de kmo groei-subsidie.